PRINCIPALS INDICADORS SOCIOECONÒMICS DE L’ANY 2017

Augment significatiu de les ofertes de feina gestionades, les persones que han trobar feina i dels emprenedors/es assessorats/des. L’Agència de Desenvolupament del Ripollès continua oferint els seus serveis i desenvolupant diferents actuacions, que van des de la formació, l’assessorament en la creació i/o consolidació d’empreses, la intermediació en el traspàs Saber més…