Salutació

Benvingudes i benvinguts a la pàgina web de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Josep Maria Farrés i Penela

Encetem una nova etapa en la qual treballarem de forma incansable per assolir els objectius pels quals l’Agència va ser creada. La promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i socials que contribueixen al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic de la comarca, i la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació.
Som conscients que les dinàmiques econòmiques dels darrers anys no són les que tots voldríem, però també us podem assegurar que les crisis d’aquest tipus acaben generant un ampli ventall d’oportunitats que, entre tots, hem de saber aprofitar.
El Ripollès té els ingredients necessaris per poder encarar aquesta etapa amb les suficients garanties i poder treballar pel futur amb confiança. Tenim una bona xarxa empresarial, tenim un turisme i uns serveis de qualitat, tenim un sector primari potent, i tenim un entorn envejable que avui, gràcies a les noves infraestructures, es troba situat a una hora de les principals ciutats de referència com són Barcelona i Girona.

Hem d’aprofitar aquests ingredients i hem de treballar per aprendre a cuinar-los entre tots. Només potenciant la unitat comarcal i establint unes bases sòlides de cooperació i col·laboració entre tots els agents comarcals serem capaços d’oferir el Ripollès com a producte de referència al Pirineu oriental.

Necessitarem afegir a la recepta “Ripollès” paciència, complicitat i confiança. Tres components del tot necessaris perquè el resultat final esdevingui profitós. La paciència serà necessària per no defallir en el camí marcat, la complicitat serà molt important per oferir una imatge potent, i la confiança a la nostra comarca serà essencial per entendre que només units sota el nom de tot el que el Ripollès representa podrem sobresortir en una economia globalitzada enmig de la qual cada vegada costa més tenir referents.

Us encoratjo a fer de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès la vostra casa. Un punt de trobada comarcal, creador de sinergies i de complicitats. Un espai on, tot i alguns moments puntuals del passat, puguem treballar conjuntament pel futur del Ripollès.

Josep Maria Farrés i Penela

President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès