Estudis sectorials

RIPOLLÈS 30! PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL RIPOLLÈS

Ripollès 30! Pla de reactivació socioeconòmica del Ripollès

ANNEXOS. Ripollès 30! Pla de reactivació socioeconòmica del Ripollès

 

IMPACTE COVID19 AL TEIXIT EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS

Resultats de l’impacte de la covid19 i mesures al teixit empresarial del Ripollès

Impacte de la covid19

 

ECONOMIA COMARCAL

Anuari Econòmic Comarcal 2019 BBVA. El Ripollès

 

POSICIONAMENT DEL RIPOLLÈS EN L’ÀMBIT GLOBAL:

Índex de competitivitat comarcal 2019 de la Federació Empresarial del Gran Penedès.

 

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE AL RIPOLLÈS (CETS):

Diagnosi de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Ripollès 2018 – 2022

Estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Ripollès 2018 – 2022

 

GESTIÓ ENERGÈTICA, HÍDRICA I FORESTAL:

Pla contra la pobresa energètica del Ripollès. 

Pla de mobilitat elèctrica de la comarca del Ripollès 2018-2026. Novembre 2018

Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a la creació de valor (Ripollès-Alt Urgell). Desembre 2017

Pla comarcal de mitigació i adaptació al canvi climàtic del Ripollès Desembre 2016

Foment de la gestió forestal conjunta al Ripollès. Desembre 2016.

2a fase del pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca del Ripollès Novembre de 2012

Estudi d’avaluació de disponibilitat de biomassa en finques privades del Ripollès Elaborat pel CEINR. Març de 2012

Pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca del Ripollès Elaborat pel CEINR. Desembre de 2009

 

ÀMBIT TURÍSTIC:

Pla d’Accions Patronat Turisme Costa Brava- Pirineu de Girona- any 2019

 

OBSERVATORI DE GOVERN LOCAL:

Observatori de govern local Elaborat per la Fundació Carles Pi i Sunyer. Maig 2014

 

ÀMBIT AGROALIMENTARI:

Assistència tècnica per la diversificació del sector agroalimentari en territoris de muntanya 2017

Assistència tècnica per a la penetració del producte de proximitat al sector de la restauració del Ripollès 2016

Estudi de la capacitat de compravenda dels Productes Agroalimentaris del Ripollès 2014

Estudi i execució d’accions per a una millor comercialització i difusió dels productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès Juliol de 2012

Accions per a la millora de la valorització, promoció i comercialització de les produccions agroalimentàries del Ripollès Elaborat per l’Institut Cerdà. Desembre de 2007

 

ÀMBIT OCUPACIÓ-FORMACIÓ:

Anàlisi de formació del territori, de l’actuació formació al llarg de la vida, del pacte territorial per a l’ocupació de les comarques de Girona. “Les necessitats formatives al Ripollès” Elaborat per Jordi Conca. Febrer de 2006

Anàlisi de la formació del territori, de l’actuació formació al llarg de la vida, del pacte territorial per a l’ocupació de les comarques de Girona. “L’oferta formativa al Ripollès” Elaborat per Jordi Conca. Febrer de 2006

 

PROJECTE ODISSEU PER AL RETORN DELS JOVES:

Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i a les joves? en el marc del Programa Odisseu per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural.