Altres enllaços

Enllaços a la plataforma i programes de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura:

Odisseu – Retorn de joves al món rural (projecte de cooperació impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Direcció General de Joventut del Deparmant d’Afers Socials i Famílies)

Viure a Rural (plataforma web de serveis i recursos bàsics per establir-se al món rural, en els àmbits de cultura i lleure, esports, salut, educació, medi ambient, treball i emprenedoria, i habitatge)

Retorna (plataforma per donar visibilització a perfils professionals qualificats a les empreses del món rural)

Pràcticum Odisseu  (ajudes cofinançades a empreses per la contractació de joves universitaris al món rural)

 

Enllaços a organismes que propocionen informació socioeconòmica:

Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Sistema d’informació socioeconòmica local de la Diputació de Girona

Institut d’Estadística de Catalunya

Instituto Nacional de Estadística

Cambra de Comerç de Girona

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Informació territorial municipal: 

 

Dades de població diverses del Ripollès:

Observatori del Consorci de Benestar Social del Ripollès