Oferta pública d’ocupació

 

3 de juny de 2024

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació d’un Tècnic/a del Projecte de dinamització comarcal del projecte treball a les comarques al Ripollès

L’Objecte d’aquestes bases es regular el procés de selecció per la contractació d’un tècnic/a responsable del Projecte de dinamització comarcal del projecte treball a les comarques al Ripollès subjecte a l’atorgament d’una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Termini de finalització per a la presentació de sol·licituds: 18 de juny de 2024.

 


15 de novembre de 2023

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2023/211, de data 3 de novembre de 2023, s’han aprovat les bases reguladores per a cobrir un lloc de treball de tècnic/a ocupacional del Treball a les Comarques de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès

L’objecte d’aquestes bases és regular els requisits que s’hauran de complir per cobrir les necessitats de contractació d’un/a tècnic/a ocupacional del Programa Treball a les Comarques, que es desenvolupi des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Termini de finalització: 25 novembre de 2023.


3 de novembre de 2023

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2023/167, de data 26 de setembre de 2023, s’han aprovat les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’igualtat i gènere (Equitat en els treballs) de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de nomenament de personal tècnic d’igualtat i gènere (A2) que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir llocs de treball que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Termini de finalització: 23 novembre de 2023.


22 de juny de 2023

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2023/98, de data 14 de juny de 2023, s’han aprovat les bases reguladores per a cobrir programes ocupacionals, de formació i foment a l’ocupació que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

L’objecte d’aquestes bases és regular els requisits que haurà de complir la persona que es presenti per a cobrir un lloc de treball temporal, supeditat a la resolució favorable de programes, i/o per substitució de baixa temporal, com a tècnic/a per a la gestió de Programes Ocupacionals, de Formació i Foment a l’Ocupació, de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Termini de finalització: 2 juliol de 2023.

 


9 de gener de 2023

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mig de la plantilla de personal laboral de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès inclosa a l’oferta pública d’estabilització 2022, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure.

Per Resolució de Presidènica de data 30 de maig de 2022 es van aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió de la plaça indicada de la plantilla de personal de l’Agència inclosa a l’oferta pública d’estabilització 2022, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure.

Termini de finalització: 30 de gener de 2023.

 


 

9 de gener de 2023

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès inclosa a l’oferta pública d’estabilització 2022, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure.

Per Resolució de Presidènica de data 30 de maig de 2022 es van aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió de la plaça indicada de la plantilla de personal de l’Agència inclosa a l’oferta pública d’estabilització 2022, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure.

Termini de finalització: 30 de gener de 2023.

 


 

9 de gener de 2023

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès inclosa a l’oferta pública d’estabilització 2022, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure.

Per Resolució de Presidènica de data 30 de maig de 2022 es van aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió de la plaça indicada de la plantilla de personal de l’Agència inclosa a l’oferta pública d’estabilització 2022, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure.

Termini de finalització: 30 de gener de 2023.

 


 

7 d’octubre de 2022

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2022/174, de data 27 de setembre de 2022, s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable del suport a la indústria en l’àmbit energètic (A2) que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.
L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’entitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). PROCÉS DESERT

En compliment d’allò establert en l’article 90 del Decret 214/1990, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Serveis de les Entitats Locals de Catalunya es procedeix a la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció.

Termini de finalització: 27 d’octubre de 2022 a les 14:00 h.

 


 

7 d’octubre de 2022

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2022/175, de data 27 de setembre de 2022, s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic de dinamització del sector agroalimentari de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, i així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’entitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). PROCÉS TANCAT.

En compliment d’allò establert en l’article 90 del Decret 214/1990, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Serveis de les Entitats Locals de Catalunya es procedeix a la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció.

Termini de finalització: 27 d’octubre de 2022 a les 14:00 h.

 


 

7 d’octubre de 2022

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2022/176, de data 27 de setembre de 2022, s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable de la gestió del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades (A2) que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS TANCAT.

L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’entitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

En compliment d’allò establert en l’article 94 del Decret 214/1990, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Serveis de les Entitats Locals de Catalunya es procedeix a la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció.

Termini de finalització: 27 d’octubre de 2022 a les 14:00 h.


 

3 de març de 2022

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2022/37, de data 28 de febrer de 2022, s’han aprovat les bases reguladores per a cobrir un lloc de treball de tècnic/a per a la gestió del programa Treball i Formació de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS TANCAT

En compliment d’allò establert en l’article 90 del Decret 214/1990, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Serveis de les Entitats Locals de Catalunya es procedeix a la publicació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció.

Termini de finalització: 23 de març de 2022 a les 14:00 h.

 


4 de febrer de 2021

Mitjançant Resolució de Presidència núm.2021/10, de data 21 de gener de 2021, s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable d’innovació i sostenibilitat que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’entitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable d’innovació i sostenibilitat que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, i així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’entitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)..

Termini de finalització: 4 de març de 2021 a les 14:00 h.

 


14 d’agost de 2020

Anunci d’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, de dos tècnics/ques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l’execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, en règim de personal laboral temporal de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i creació de borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats de caràcter temporal per execució de projectes de desenvolupament local. PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés selectiu per cobrir amb caràcter d’urgència els llocs de treball de dos tècnics/ques de grau mitjà de promoció econòmica del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, per executar, coordinar i fer el seguiment del Pla, o per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants els projectes de desenvolupament local de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Termini de finalització: 14 de setembre de 2020 a les 14:00 h.

 


25 de juny de 2019

Anunci d’aprovació de les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de dinamització del sector agroalimentari del Ripollès. PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable de la dinamització del sector agroalimentari del Ripollès de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’Agència al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Termini de finalització: 23 de juliol de 2019 a les 14:00 h.


23 d’abril de 2019

Anunci d’aprovació de les bases del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de comercialització del producte agroalimentari del Ripollès. PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable de comercialització del producte agroalimentari del Ripollès des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donarse a l’Agència. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’Agència al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Termini de finalització: 8 de maig de 2019 a les 14:00 h.


23 d’abril de 2019

Anunci d’aprovació de les bases del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’innovació i sostenibilitat. PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable d’innovació i sostenibilitat que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’Agència al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Termini de finalització: 8 de maig de 2019 a les 14:00 h.


30 de gener de 2019

Anunci d’aprovació de les bases del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de gestió de programes ocupacionals. PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable de programes ocupacionals que es desenvolupin des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, i així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donarse a l’Agència. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades per l’Agència al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Termini de finalització: 14 de febrer de 2019 a les 14:00 h.


23 de novembre de 2018

Bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS ANUL·LAT. S’anul·la el procés de selecció per l’AODL de l’Agència de Desenvolupament per desenvolupar el projecte “Observatori comarcal”, ja que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha denegat a l’entitat  la subvenció. 

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació d’un/a tècnic/a per l’observatori comarcal de l’Agència.

Termini de finalització: 10 de desembre de 2018 a les 14:00 h.


24 d’agost de 2018

Anunci d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a crear una borsa de treball de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS TANCAT

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal auxiliar administratiu de l’Agència, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència.

Termini de finalització: 10 de setembre de 2018 a les 14:00 h.


16 de març de 2018

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir reduccions de jornada dins a l’àrea d’agroalimentari de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS TANCAT

Es fa públic que en data 7 de març de 2018, el President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació de personal en règim bases i la convocatòria laboral temporal com a tècnic de l’àrea d’agroalimentari de l’Agència pel sistema de concurs.

Termini de finalització: 31 de març de 2018 a les 14:00 h.


28 de febrer de 2018

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació d’un tècnic/a responsable del Projecte de dinamització comarcal del projecte Treball a les 7 comarques al Ripollès. PROCÉS TANCAT

Es fa públic que en data 23 de febrer de 2018, el President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació de personal en règim laboral temporal com a tècnic/a per a la dinamització de l’aula d’hostaleria del Ripollès pel sistema de concurs.

Termini de finalització: 15 de març de 2018 a les 14:00 h.


 

03 de gener de 2018

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació d’un Tècnic/a responsable del Projecte de dinamització comarcal del projecte Treball a les 7 comarques al Ripollès. PROCÉS DESERT

Es fa públic que en data 21 de desembre de 2017, el President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va aprovar les bases per regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic/a per responsable del Projecte de dinamització comarcal del projecte Treball a les 7 comarques al Ripollès així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència.

Termini de finalització: 22 de gener de 2018 a les 14:00 h.


 

18 de setembre de 2017

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació de personal tècnic per l’assessorament i creació d’empreses.  PROCÉS DESERT

Es fa públic que en data 1 de setembre de 2017, el President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va aprovar les bases per regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic/a per l’assessorament i creació d’empreses així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència.

Termini de finalització: 3 d’octubre de 2017 a les 14:00 h.


3 d’agost de 2017

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció par a la contractació d’un tècnic/a de turisme per a la dinamització de l’àrea de turisme. PROCÉS TANCAT

En data 28 de juliol de 2017 es van aprovar les bases per regular la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de contractació d’un tècnic/a en matèria turística així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència.

El dia 8 d’agost es preveu la publicació al BOP de Girona de l’anunci relatiu a les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció; a partir de l’endemà de la publicació es disposarà de 20 dies naturals per a la presentació de sol.licituds.


24 de març de 2017

Anunci d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a crear una borsa de treball de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS TANCAT


28 de setembre de 2016

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació d’un tècnic/a per a la dinamització de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. PROCÉS TANCAT

Termini de finalització: 10 d’octubre de 2016 a les 14:00 h.


18 de juliol de 2016

Edicte d’exposició pública d’aprovació d’un expedient de contractació administrativa del servei del programa d’acompanyament a l’empresa forestal i energètica: eines pràctiques per millorar la gestió econòmica i definir el model de negoci. PROCÉS TANCAT

Termini de finalització: 2 d’agost a les 14:00 h.

—————————————————————————————————————————————

25 d’abril de 2016

Bases i convocatòria del procés de selecció per cobrir una baixa per maternitat a l’àrea d’agroalimentari de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PROCÉS TANCAT

En data 8 d’abril de 2016, el President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació de personal en règim laboral temporal com a tècnic de l’àrea d’agroalimentari de l’Agència pel sistema de concurs.

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de selecció per tal de cobrir una baixa de maternitat a l’àrea d’agroalimentari, amb perfil agrònom  a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Requisits generals:

 • Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea o els estrangers amb residència legal a Espanya.
 • El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Unió Europea hauran d’aportar els permisos de residència i treball necessaris segons la normativa vigent.
 • Haver complert l’edat establerta per la normativa aplicable (16 anys d’edat segons Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat Públic) i no excedir de l’edat establerta com a màxima de jubilació
 • Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu Estat, l’accés a funcions públiques.
 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Llicenciatura en Enginyeria Agrònoma o equivalent.

En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà de presentar la credencial que n’acrediti la corresponent homologació.

 • Tenir el nivell C de llengua catalana o certificat equivalent.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de nivell superior de castellà.
 • Estar en possessió del permís de conduir B i disposar de vehicle propi.
 • Estar inscrit com a demandants d’ocupació o de millora en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s’hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds i mantenir-les fins el moment de la contractació.

Presentació de sol.licituds:

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància que es lliurarà a la seu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès situada al carrer Joan Miró 2-4 de Ripoll, en el termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents originals o en fotocòpia compulsada:

 • Títol exigit a la base segona de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s’acceptarà la certificació acadèmica acreditativa que s’han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d’obtenir la titulació.
 • DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.
 • Carnet de conduir exigit
 • Documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell C.
 • Documentació acreditativa del nivell superior de castellà per a les persones que no tinguin nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la corresponent prova de nivell.
 • currículum vitae.
 • La documentació acreditativa de l’experiència i demés mèrits establerts en el currículum vitae, als efectes de poder valorar les habilitats, capacitats, qualitats i coneixements complementaris.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats membres de la Unió Europea, ni la dels Estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat/da de dret de l’aspirant.
 • Inscripció com a demandant d’ocupació o de millora en el Servei d’Ocupació de Catalunya

Admissió aspirants:

Acabat el termini de presentació d’instàncies, s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d’anuncis de l’
Agència de Desenvolupament del Ripollès i a la pàgina web www.ripollesdesenvolupament.com . La resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i exclosos determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i del començament del procés selectiu.

Valoracions

Puntuació final

Tribunal qualificador

Borsa de treball

Bases reguladores

Anunci al Butlletí oficial de la Província de Girona

Termini de presentació de sol.licituds: 10 de maig a les 2016 a les 14:00 h

ATENCIÓ:

Llista d’aspirants admesos i exclosos.

Qualificació final aspirants.

——————————————————————————————————————–

14 de desembre de 2015

Borsa de treball de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. PROCÉS TANCAT

Podeu consultar les bases aquí.

——————————————————————-

24 de novembre de 2015

Borsa de treball de Tècnic/a informàtic/a del Consorci Ripollès Desenvolupament. PROCÉS TANCAT.

En data 11 de novembre de 2015 per Resolució de Presidència s’han aprovat les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a informàtic/a del Consorci Ripollès Desenvolupament, així com també la seva convocatòria, ordenant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic informàtic que es desenvolupin des del Consorci Ripollès Desenvolupament, i així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se al Consorci. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades pel Consorci Ripollès Desenvolupament.

Requisits generals:

 • Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea o els estrangers amb residència legal a Espanya. El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Unió Europea hauran d’aportar els permisos de residència i treball necessaris segons la normativa vigent.
 • Haver complert l’edat establerta per la normativa aplicable (16 anys d’edat segons Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat Públic) i no excedir de l’edat establerta com a màxima de jubilació.
 • Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu Estat, l’accés a funcions públiques. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà de presentar la credencial que n’acrediti la corresponent homologació.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de nivell superior de castellà.

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s’hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds i mantenir-les fins el moment de la contractació.

Requisits específics:

 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Llicenciatura o enginyeria en informàtica de gestió, enginyeria industrial especialitzada en organització o ser llicenciat/da o diplomat/da en altres matèries equivalents o similars.
 • Tenir el nivell C de llengua catalana o certificat equivalent.
 • Estar en possessió del permís de conduir B i disposar de vehicle propi.
 • Inscripció com a demandant d’ocupació o de millora en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Presentació de sol.licituds i documentació:

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància que es lliurarà a la seu del Consorci Ripollès Desenvolupament, situada al carrer Joan Miró 2-4 (Polígon Industrial Els Pintors) de Ripoll.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. A partir d’aquesta publicació totes les comunicacions en relació al procés de selecció es realitzaran a través de tauler d’anuncis i de la pàgina web del Consorci.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents originals o en fotocòpia compulsada:

 • Títol exigit a la base segona de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s’acceptarà la certificació acadèmica acreditativa que s’han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d’obtenir la titulació.
 • DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.
 • Carnet de conduir exigit.
 • Documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell C.
 • Documentació acreditativa del nivell superior de castellà per a les persones que no tinguin nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la corresponent prova de nivell.
 • Currículum vitae.
 • La documentació acreditativa de l’experiència i demés mèrits establerts en el currículum vitae, als efectes de poder valorar les habilitats, capacitats, qualitats i coneixements complementaris.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats membres de la Unió Europea, ni la dels Estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de l’aspirant.
 • Inscripció com a demandant d’ocupació o de millora en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Admissió aspirants:

Acabat el termini de presentació d’instàncies, s’ aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d’anuncis del Consorci Ripollès Desenvolupament i a la pàgina web www.ripollesdesenvolupament.com. La resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i exclosos determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i del començament del procés selectiu.

Podeu consultar:

Els i les aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic informàtic que es desenvolupin des del Consorci, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se al Consorci (ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes i altres situacions que posin de manifest la necessitat de substituir personal de la plantilla, així com també les contractacions que obeeixin a necessitats del Consorci). Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats pel Consorci, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al Consorci a la crida del següent en l’ordre establert.

Termini presentació de sol.licituds: 9 de desembre de 2015 a les 14:00 h.

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

17 de novembre de 2015

Borsa de treball de Tècnic/a de gestió de programes ocupacionals del Consorci Ripollès Desenvolupament PROCÉS TANCAT

En data 11 de novembre de 2015 per Resolució de Presidència s’han aprovat les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a de gestió de programes ocupacionals del Consorci Ripollès Desenvolupament, així com també la seva convocatòria, ordenant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

L’objecte d’aquestes bases és regular la creació d’una borsa de treball obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable de programes ocupacionals que es desenvolupin des del Consorci Ripollès Desenvolupament, i així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se al Consorci. L’operativitat de l’esmentada borsa resta subjecte a l’atorgament de diverses subvencions sol·licitades pel Consorci Ripollès Desenvolupament al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Requisits generals:

 • Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea o els estrangers amb residència legal a Espanya.El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Unió Europea hauran d’aportar els permisos de residència i treball necessaris segons la normativa vigent.
 • Haver complert l’edat establerta per la normativa aplicable (16 anys d’edat segons Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat Públic) i no excedir de l’edat establerta com a màxima de jubilació.
 • Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu Estat, l’accés a funcions públiques. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà de presentar la credencial que n’acrediti la corresponent homologació.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de nivell superior de castellà.

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s’hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds i mantenir-les fins el moment de la contractació

Requisits específics:

 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Llicenciatura o grau en psicologia, pedagogia o psicopedagogia o, en el seu defecte, ser llicenciat/da o diplomat/da en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en programes d’inserció laboral i ocupacionals.
 • Tenir el nivell C de llengua catalana o certificat equivalent.
 • Estar en possessió del permís de conduir B i disposar de vehicle propi.

Per poder participar a la convocatòria els aspirants han d’estar en possessió, a la data de l’acabament del termini per presentar les sol·licituds, de les titulacions i autoritzacions esmentades.

Presentació de sol.licituds i documentació:

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància que es lliurarà a la seu del Consorci Ripollès Desenvolupament, situada al carrer Joan Miró 2-4 (Polígon Industrial Els Pintors) de Ripoll.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. A partir d’aquesta publicació totes les comunicacions en relació al procés de selecció es realitzaran a través de tauler d’anuncis i de la pàgina web del Consorci.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents originals o en fotocòpia compulsada:

 • Títol exigit a la base segona de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s’acceptarà la certificació acadèmica acreditativa que s’han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d’obtenir la titulació.
 • DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.
 • Carnet de conduir exigit
 • Documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell C.
 • Documentació acreditativa del nivell superior de castellà per a les persones que no tinguin nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la corresponent prova de nivell.
 • currículum vitae.
 • La documentació acreditativa de l’experiència i demés mèrits establerts en el currículum vitae, als efectes de poder valorar les habilitats, capacitats, qualitats i coneixements complementaris.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats membres de la Unió Europea, ni la dels Estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de l’aspirant.

Admissió aspirants:

Acabat el termini de presentació d’instàncies, s’ aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d’anuncis del Consorci Ripollès Desenvolupament i a la pàgina web www.ripollesdesenvolupament.com. La resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i exclosos determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i del començament del procés selectiu.

Podeu consultar:

Els i les aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda per cobrir les necessitats de contractació de personal tècnic responsable de programes ocupacionals que es desenvolupin des del Consorci, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin donar-se al Consorci (ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes i altres situacions que posin de manifest la necessitat de substituir personal de la plantilla, així com també les contractacions que obeeixin a necessitats del Consorci).

Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats pel Consorci, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al Consorci a la crida del següent en l’ordre establert.

Termini presentació de sol.licituds: 2 de desembre de 2015 a les 14:00 h.

ATENCIÓ! ANUNCI ADMESOS/ES:

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

15 de gener de 2015

Tècnic/a per gestionar el programa Catalunya Emprèn PROCÉS TANCAT

Els requisits mínims per accedir a la contractació són els següents:

 • Titulació acadèmica: Diplomatura en Ciències Empresarials o equivalent
 • Tenir un mínim de 3 anys d’experiència en l’àmbit de l’assessorament i la creació d’empreses demostrable.
 • Possessió del Nivell C de Català.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

 Es valorarà:

 • Experiència assessorament i creació d’empreses i autònoms.
 • Experiència en gestió de projectes i tasques similars.
 • Experiència en l’administració pública.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat comunicativa.

Aquesta contractació anirà vinculada a l’aprovació de la subvenció per part del Departament d’Empresa i Ocupació.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans del dia 26 de gener a les 14.00h al Consorci Ripollès Desenvolupament. Pol. Ind. Els Pintors C/Joan Miró, 2-4  17500 Ripoll. Tel. 972 70 44 99. Correu electrònic: consorci@ripollesdesenvolupament.com

ANUNCI

BASES

Instància genèrica

Anunci admesos i exclosos, constitució del tribunal qualificador i data de l’entrevista

Acta final del tribunal qualificador

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Desembre de 2014

Professor/a en l’especialitat Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (Programa de Formació i Inserció) PROCÉS TANCAT

El Consorci Ripollès Desenvolupament precisa cobrir 1 plaça de professor/a per impartir la formació del Programa de Formació i Inserció (PFI) en l’especialitat d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.

Període: desembre 2014 a juliol 2015.

Formació cofinançada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Iniciativa d’Ocupació Juvenil i Servei d’Ocupació de Catalunya.

Requisits: es valorarà experiència en formació similar.

Cal presentar o enviar currículums fins al 17 de desembre, a les 14h, al Consorci Ripollès Desenvolupament: polígon industrial Els Pintors, C/Joan miró 2-4, 17500 Ripoll. Tel: 972 70 44 99. Fax: 972 70 45 30. Correu electrònic: consorci@ripollesdesenvolupament.com

Instància genèrica

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Setembre de 2014

Borsa de treball del Consorci Ripollès Desenvolupament PROCÉS TANCAT

Per Resolució de Presidència de data 22 de setembre de 2014 s’han aprovat les bases i convocatòria per a la borsa de treball del Consorci Ripollès Desenvolupament per tal de cobrir llocs de treball per desenvolupar determinats programes.

Els perfils que recullen les bases (cliqueu l’enllaç per consultar-les) per a la borsa de treball del Consorci Ripollès Desenvolupament són els següents:

Es valorarà:

 • Estar en possessió de les titulacions que es requereixen en les bases.
 • Experiència en la gestió de projectes de desenvolupament rural i local.
 • Experiència en l’administració pública.
 • Coneixement del territori.
 • Capacitat comunicativa.
 • Entre altres,..

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Consorci Ripollès Desenvolupament (P.I Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17500 Ripoll. Tel. 972 70 44 99. Correu electrònic: consorci@ripollesdesenvolupament.com), acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14h del dia 6 d’octubre de 2014.

Consulteu l’anunci de la borsa de treball

Instància genèrica

ATENCIÓ! ANUNCIS ADMESOS/ES:

ATENCIÓ! PUNTUACIÓ FINAL ADMESOS:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Agost de 2014

2 Professors/es per impartir les formacions “Operacions bàsiques de pastisseria” i “Operacions bàsiques de cuina” PROCÉS TANCAT

Formació cofinançada pel Programa Operatiu 2007ES052PO007 en el marc de competitivitat Regional i Ocupació a Catalunya pel període 2007-2013 del Fons Social Europeu.

Requisits: es valorarà experiència en formació similar.

Les persones interessades han de presentar o enviar el currículum al Consorci Ripollès Desenvolupament (P.I Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17500 Ripoll. Tel. 972 70 44 99. Correu electrònic:consorci@ripollesdesenvolupament.com), abans de les 14h del dia 29 d’agost de 2014.

Més informació: veure/descarregar l’anunci en pdf

Instància genèrica

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Abril de 2014

Peó forestal per treballar en una brigada forestal pel programa INNOVADORS del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons social Europeu PROCÉS TANCAT

Perfil:

 • Experiència mínima 6 mesos en brigada de treballs forestals
 • Experiència en ús de desbrossadora i motossera
 • DONO (Demanadant d’Ocupació No Ocupat)
 • Carnet de conduir i vehicle propi
 • Flexibilitat horària
 • Formació mínima requerida – Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Es valora formació especialitzada en ús de maquinària forestal

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Consorci Ripollès Desenvolupament (P.I Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17500 Ripoll. Tel. 972 70 44 99. Correu electrònic:consorci@ripollesdesenvolupament.com), acompanyada d’un currículum i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14h del dia 8 de maig de 2014.

Instància genèrica