Observatori del Ripollès

L’Observatori de Desenvolupament local del Ripollès recopila, organitza, genera i difon informació territorial d’interès per a la presa de decisions, amb l’objectiu principal d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Integra les dimensions estratègica, prospectiva i territorial en els objectius específics d’anàlisi i diagnosi, suport a la planificació i definició i identificació de projectes territorials considerats estratègics.

*Actualitzant la web