Pirinnowa’tt

Tota la informació del projecte i molt més ho trobareu al nou espai de dinamització virtual:

Pirinnowa’tt 2020

Aquest gener de 2020 s’ha iniciat el Projecte Pirinnowa`tt: Transició energètica, mobilitat sostenible i ocupació, en col.laboració amb l’Associació Leader de Ponent, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya.

OBJECTIUS

El projecte defineix en els següents objectius específics:
• OE1 Assessorar ens públics, empreses i a la ciutadania en transició energètica, promovent actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.

• OE2 El foment de les energies renovables i l’eficiència energètica entre les empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector d’instal·ladors especialitzats comarcal.

• OE3 Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles, mitjançant metodologies innovadores, que posin en valor els recursos endògens del territori i promoguin un model energètic de transició cap a un origen 100% renovable.

• OE4 Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i sobre la transició energètica entre administracions públiques, empreses privades i particulars.

• OE5 Millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur i l’adaptació a nous perfils de professionals en actiu de sectors tradicionals en els sectors laborals vinculats a la transició energètica.

ACCIONS PREVISTES

ACCIONS DESTACADES

 • Capacitació especialitzada en energia solar fotovoltaica (50h) Ripollès i Ponent. Previsió segon semestre 2020
 • Accions tècniques per al foment de la transició energètica en territoris rurals. Acció iniciada.
 • Seminari d’introducció a la reparació i manteniment del vehicle elèctric (16h). Ripollès. Previsió Primer semestre 2020
 • Diagnosi i estratègia comarcal cap a la transició energètica al Ripollès. Acció iniciada.
 • Diagnosi sobre les potencialitats de l’energia solar fotovoltaica i les seves oportunitats de negoci a Ponent. Acció iniciada.

Per a més informació:

innovadors@ripollesdesenvolupament.com

Eudald Hueso -Tècnic d’Energia del projecte Pirinnowa’tt
Agència de Desenvolupament del Ripollès

Pol. Ind. Els Pintors C. Joan Miró, 2-4 17500 RIPOLL Tel. 972 70 44 99

Accions de Ponent: 

nborras@leaderponent.cat

Neus Borràs – Tècnica de projectes de cooperació

Associació Leader Ponent
C. Prat de la Riba,1 25230. Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tel. 973 711313   Ext. 415

Pirinnowa’tt – 2019

Aquest gener 2019 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: Transició energètica al Pirineu, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya regulat per l’Ordre EMO/138/2018, d’1 d’agost.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores posant en valor els recursos endògens del territori pirinenc.
 • Assessorar a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència en energies renovables comarcals.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.
 • Creació i consolidació de noves oportunitats laborals vinculades als sectors emergents vinculats a la transició energètica, economia verda i circular

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Assessorar ens públics, empreses i a la ciutadania per a la seva consolidació promovent actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
  • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant informes d’implementació d’energies renovables en equipaments públics i empreses; afavorint la dinamització empresarial del territori.
  • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor els recursos endògens del territori i promocionant una nova cultura energètica, generant així noves oportunitats laborals.
  • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i sobre la transició energètica entre administracions públiques, empreses privades i particulars.
  • El foment de les energies renovables i l’eficiència energètica entre les empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector d’instal·ladors especialitzats comarcal.
  • La dinamització del sector forestal comarcal i impuls la gestió forestal conjunta entre agents públics i privats.
  • Formar a persones en situació d’atur i fomentar el reciclatge dels coneixements dels tècnics en actiu sobre instal·lacions d’energies renovables i eficiència energètica amb la fita de millorar l’ocupabilitat en nous nínxols professionals de les persones dels territoris de muntanya i també millorar la competitivitat de les empreses.
  • Crear materials didàctics específics per les escoles de manera que la transició energètica i la ocupació que generarà s’inclogui dins les activitats de la comunitat educativa.
  • Crear i dinamitzar joves en projectes de transició energètica amb l’objectiu de retenir talent jove al territori.
  • Promoure el coneixement en transició energètica aprofitant les sinergies i possibilitats del territori amb l’objectiu de crear nous nínxols professionals i fomentar l’especialització del territori.

LÍNES DE TREBALL

Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 1. FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
  • Consisteix en capacitacions especialitzades per a persones aturades (i de manera secundària treballadors en actiu) que desitgin adquirir coneixements específics en el camp de la instal·lació de sistemes d’energia renovables. FINALITZAT
  • Associades a aquestes capacitacions s’ofereix realitzar pràctiques o laborals en empreses del sector. 

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 2. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE
  • Assessorament i gestió directa de la comptabilitat d’energia, aigua i energies renovables a ens locals i particulars en situació de pobresa energètica. 
  • Assessorament i foment de la implementació d’energies renovables a ens locals i empreses. 
  • Creació i acompanyament de un grup de cotreball especialitzat en projectes de transició energètica, format per persones joves, titulats recentment i que cerquen experiència en el sector i oportunitats laborals. 
  • L’organització de jornades i seminaris per a difondre novetats i metodologies innovadores per millorar l’eficiència de les instal·lacions i donar a conèixer nous mecanismes de finançament. 
  • Realització d’informes i anàlisi de bones pràctiques en matèria hídrica que es vinculin amb la ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses del territori. 
  • Dinamització del sector forestal i foment de la cooperació publico-privada en la gestió forestal comarcal. 
  • Creació de material didàctic destinat a l’educació primària en matèria de transició energètica.   

ACCIONS DESTACADES

 • Creació d’un espai web del projecte, amb el seu corresponent butlletí de novetats, que conté informació i eines útils en matèria de transició energètica. ENERGIAIBOSC.COM
 • Creació i acompanyament d’un equip de cotreball especialitzat. FINALITZAT
 • Auditories energètiques en llars de famílies en situació vulnerable pel que fa pobresa energètica. FINALITZAT
 • Assessoraments i assistència tècnica a entitats públiques en la gestió hídrica i energètica. FINALITZAT
 • Dinamització del sector forestal del Ripollès. FINALITZAT
 • Organització de 4 seminaris; sobre ordenances municipals en el foment de la transició energètica, eficiència energètica en l’edificació, optimització d’instal·lacions de biomassa i optimització d’instal·lacions fotovoltaiques. FINALITZAT
 • Organització de 2 seminaris addicionals la temàtica dels quals es decidirà en funció a les propostes dels assistents als seminaris anteriors. 
 • Creació d’un conte didàctic sobre transició energètica per a educació primària i elaboració d’un dossier pedagògic adaptat a l’Alt Urgell i Ripollès. FINALITZAT 

CAPACITACIONS GRATUÏTES (ALT URGELL)

ESPAI WEB DEL PROJECTE

EL DIARI DE L’ARLET

https://serveiseducatius.xtec.cat/ripolles/general/linformatiu-setembre-2019/

SEMINARIS

 • Ordenances i accions municipals per a la transició energètica. Enllaç
 • Gestió energètica a l’empresa. Optimització energètica edificació. Enllaç
 • Eficiència energètica i energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’empresa. Enllaç

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Pirinnowa’tt – 2018

Aquest gener 2018 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: Pirineu sostenible, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-12/17 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores posant en valor els recursos endògens del territori pirinenc.
 • Assessorar a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència en energies renovables comarcals.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i de gestió de cicle de l’aigua entre administracions públiques, empreses privades i particulars.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i el vehicle elèctric, i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector d’instal·lacions especialitzats comarcal.
 • La dinamització del sector forestal comarcal i impuls de la gestió forestal conjunta entre agents públics i privats.
 • Formar a persones en estat d’atur en coneixements en estalvi i eficiència en els consums d’energia, així com nocions inicials de telegestió i instal·lacions d’energies renovables amb la fita d’actualitzar coneixements i millora l’ocupabilitat en nous nínxols professionals de les persones dels territoris de muntanya.

LÍNES DE TREBALL
Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 1. Capacitació especialitzada en estalvi  i eficiència energètica
  • Consisteix en una capacitació especialitzada per a persones aturades per adquirir coneixements específics vinculats al mon de l’estalvi energètic i aquelles operacions auxiliars relatives a la instal·lació d’elements d’estalvi i eficiència energètica. FINALITZAT  Novembre de 2018. Veure programa.

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 2. Energia i Territori
  • Assessorament i gestió directa de la comptabilitat d’energia, aigua i energies renovables a ens locals i particulars en situació de pobresa energètica.
  • Assessorament i foment de la implementació d’energies renovables i el vehicle elèctric a ens locals i empreses.
  • Realització de guies d’instal·ladors comarcals per promoure els sectors amb l’objectiu de promocionar empreses locals en l’àmbit de les energies renovables.
  • L’organització de jornades i seminaris per a difondre novetats i metodologies innovadores per millorar l’eficiència de les instal·lacions i donar a conèixer nous mecanismes de finançament.
  • Realització d’informes i anàlisi de bones pràctiques en matèria hídrica que es vinculin amb la ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses del territori.
  • Dinamització del sector forestal i foment de la cooperació público-privada en la gestió forestal comarcal.

ACCIONS DESTACADES

 • Realitzar una guia comarcal d’instal·ladors especialitzats en energies renovables. La podeu consultar en el següent enllaç
 • Implementació del vehicle elèctric en productors locals.
 • Auditories a famílies en pobresa energètica. Més info aquí
 • Assessoraments i assistència tècnica a entitats públiques en la gestió hídrica i energètica.
 • Càlcul del potencial de generació d’energia fotovoltaica d’autoconsum en equipaments públics.
 • Dinamització del sector forestal del Ripollès.
 • Foment de la implementació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’empresa.
  • Disponible a l’eina de gestió energètica Enegest
 • Diagnosis per a l’optimització de la gestió integral del cicle de l’aigua a sectors econòmics del Ripollès. FINALITZAT
 • Anàlisi per a la implementació de solucions innovadores per a millorar l’eficiència dels regs a l’Alt Urgell. FINALITZAT
 • Implementació de la Gestió Forestal Público-privada conjunta al Ripollès. FINALITZAT
 • Seminari d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat. FINALITZAT Abril 2018. Veure cartell
 • Jornada. Biomassa: més oportunitats de treball en green jobs. FINALTIZAT Maig 2018 Veure cartell
 • Jornades de mecanismes innovadors de finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica. FINALITZAT Novembre 2018

BUTLLETINS

DOCUMENTACIÓ DELS SEMINARIS I JORNADES

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PIRINNOWA’TT 2017  

Aquest gener 2017 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: energia, aigua i ocupació al Pirineu, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-23/16 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Assessorar empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds energèticament responsables.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda i circular.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’hidràulica i d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores.
 • Posar en valor els recursos energètics i hídrics endògens del territori pirinenc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant i potenciant els agents propis de la cadena de valor.
 • Formar a tècnics municipals i empreses en matèria de gestió energètica i gestió integral del cicle de l’aigua amb la fita de millorar-ne la competitivitat i generar nous nínxols de mercat.
 • Capacitar persones en estat d’atur en matèria de gestió energètica, gestió i del cicle de l’aigua i operacions bàsiques de manteniment amb la fita de millorar da ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya d’acord als perfils detectats per a la creació de nous nínxols professionals.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadors i que posin en valor els recursos endògens del territori i promocionant una nova cultura energètica, generant així noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i de gestió de cicle de l’aigua entre administracions públiques i empreses privades.

LÍNES DE TREBALL

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 1. Gestió hídrica i energètica al Pirineu
  • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió hídrica i energètica.
  • Assessorament energètic i hídric a empreses.
  • Pobresa energètica.
  • Seminari: innovació en la gestió i control del cicle de l’aigua tant a nivell municipal com empresarial.
  • Seminari: innovació en estalvi i eficiència energètica. Telegestió.
  • Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a la creació de valor a les comarques del Ripollès i Alt Urgell.
  • Implementació de la telegestió com a font d’estalvi i millora de la competitivitat.

Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 2. Capacitació especialitzada en estalvi d’aigua i eficiència energètica
  • Nivell 1. Manteniment bàsic d’instal·lacions elèctriques i tèrmiques.
  • Nivell 2. Estalvi i eficiència en consums d’energia i aigua. Telegestió.

ACCIONS DESTACADES

 • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques.
 • Assessorament energètic i hídric a empreses.
 • Lluita contra la pobresa energètica.
 • Seminaris d’innovació en la gestió i control del cicle de l’aigua i d’innovació en estalvi i eficiència energètica.
 • Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua a nivell municipal.
 • Implementació de la telegestió en un equipament públic.
 • Capacitació en estalvi d’aigua i eficiència energètica.
 • Promoció i difusió del projecte.

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

BUTLLETINS

Pirinnowa’tt Butlletí n.1

Pirinnowa’tt Butlletí n.2

Pirinnowatt Butlletí n.3

Pirinnowa’tt Butlletí n.4

Pirinnowa’tt Butlletí n.5

SEMINARIS

Gestió integral de l’aigua del sector municipal – 26 abril i 4 maig de 2017

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PIRINNOWA’TT 2016

Aquest gener 2016 s’ha iniciat el projecte PIRINNOWA’TT: Empresa, Energia i Gestió Forestal en el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya. Té com a objectius generals assessorar les entitats públiques i empreses del territori en gestió energètica, forestal, producció de biomassa i crear una xarxa de cooperació entre els diferents agents vinculats al món de l’energia dels territoris de l’àmbit del projecte (Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar empreses per a la seva consolidació i per promoure actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant i potenciant els agents propis de la cadena de valor.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria de gestió forestal i energies renovables amb la fita de generar nous nínxols de mercat i millorar la ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la funció captadora de carboni dels territoris forestals i promocionant una nova cultura energètica, generant noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i forestal entre administracions públiques i empreses privades

LÍNES DE TREBALL

 1. Projecte 1. GESTIÓ ENERGÈTICA, FORESTAL I PETJADA DE CARBONI
  • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió energètica
  • Assessorament energètic a empreses
  • Implementació de noves tecnologies aplicades a la gestió forestal
 2. Projecte 2. CAPACITACIÓ ESPECIALITZADA EN GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
 3. Projecte 3. ASSESSORAMENT I CAPACITACIÓ DE SECTORS TRADICIONALS
  • Seminari de producció en biomassa
  • Seminari per instal·ladors de caldereria
  • Acompanyament a empreses forestals
 4. Projecte 4. XARXA D’ACTORS PER UN TERRITORI CAPTADOR DE CO2
 • Xarxa d’actors territorials vinculats al món de la gestió energètica i forestal

ACCIONS DESTACADES

 • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques
 • Assessorament energètic en empreses de la Cerdanya i l’Alt Urgell
 • Implementació de la tecnologia LIDAR a les comarques de l’Alt Urgell, Ripollès i Cerdanya
 • Capacitació en gestió ó forestal sostenible
 • Seminaris en producció de biomassa i instal·lació de caldereria
 • Acompanyament per empreses forestals
 • Foment de la cooperació territorial
 • Promoció i difusió del projecte

BUTLLETINS

CURSOS I SEMINARIS

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12
CERDANYA: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubr