Àrea energètica i forestal

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ENERGÈTICA I FORESTAL

BiomassaColletBarraques 

L’Àrea de dinamització energètica i forestal té com a objectius potenciar la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica en empreses (públiques o privades) i promoure i aconseguir que s’instal·lin calderes de biomassa, tant en l’àmbit públic com  en el privat. 

Dinamització energètica

Actualment hi ha estudis que demostren que un dels punt que frena el creixement de l’economia és l’energia, ja que pot suposar una part important de les despeses d’una empresa. Alhora, la problemàtica energètica està directament lligada amb el canvi climàtic.

En tots els països membres i les seves regions, doncs, una de les formes de contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la generació de nous llocs de treball és contribuir a l’estalvi i eficiència energètics mitjançant diagnosis i auditories, així com l’aplicació d’energies renovables. El fet d’aplicar mesures per disminuir el consum energètic implica, alhora, una disminució a mig termini dels costos en energia associats a aquest sector.

Per aquest motiu, un dels sectors emergents és la gestió energètica integral de les empreses. Al territori ja s’està portant a terme en equipaments i enllumenat públic dels ajuntaments amb resultats d’estalvi econòmic i energètic considerables (3-15% de la facturació elèctrica anual).

La dinamització energètica es basa en l’assessorament a empreses de sector públic (principalment ajuntaments) i privat en polítiques energètiques per facilitar la seva consolidació. Alhora, es doten aquestes empreses de metodologies innovadores pel que fa a la diagnosi energètica i al càlcul de petjada de carboni.

Per coordinar les actuacions en l’àmbit energètic és convenient designar un gestor energètic, figura que actualment ofereix el Consorci Ripollès Desenvolupament a través del projecte RENOWA’TT. Empresa, energia i forest (de la convocatòria Projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya). Més informació del projecte

 

BUTLLETÍ RENOWA’TT, EMPRESA, ENERGIA I FOREST. Gestió energètica a l’empresa. Reducció de costos, augment de beneficis

Número 1 – Febrer de 2013

Número 2 – Abril de 2013

Número 3 – Juny-juliol de 2013 

 

Per a més informació: 972 70 44 99 o energia@ripollesgesbisaura.org. També podeu llegir la notícia de presentació del projecte: EL RIPOLLÈS I LA VALL DEL GES, ORÍS I EL BISAURA ENGEGUEN UN NOU PROJECTE PER TREBALLAR L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS DE LA BIOMASSA ENTRE ELS PRIVATS

 

 

Dinamització forestal

L’aparició d’aquestes noves empreses de gestió energètica, juntament amb empreses vinculades a la producció d’energies renovables i les tecnologies associades, pot comportar la dinamització del ja comentat sector forestal per produir biomassa, sector en crisi. Al Ripollès, ja comença a consolidar-se el procés mitjançant: el sector públic ja està utilitzant la fusta derivada de neteges dels boscos dels ajuntaments per fer estella que els mateixos ajuntaments utilitzaran com a font energètica pròpia. La transposició d’aquest model a nivell territorial en finques privades, utilitzant la biomassa del propi territori per abastir la població del territori, és una oportunitat potencial de creació d’ocupació.

CalderaBiomassa   Estella   

Això presenta una oportunitat de redirigir l’activitat industrial metal·lúrgica del territori, molt malmesa per la crisi econòmica cap a la innovació en processos de disseny i producció de peces o la totalitat de calderes de biomassa.

Les tasques de dinamització forestal es coordinen a través del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès  

Per a més informació: 972 70 22 09 o info@ceinr.cat

Categories: Consorci

2.872 comentaris

Els comentaris estan tancats.