Plec de clàusules administratives particulars

Expedient contractació subministrament per l’Aula d’Hostaleria. Contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent del contracte de subministrament anomenat “Servei de Catering vinculat a institucions públiques“. Els plecs de prescripcions tècniques es troben a la disposició dels interessats a la seu del Consorci Ripollès Saber més…

Obert

Expedient 1 xxx  Principals dades (fix)  Plecs:   Plec de clàusules administratives particulars   Plec de prescripcions tècniques  Documentació: yyyy Expedient 2 xxx  Principals dades (fix)  Plecs:   Plec de clàusules administratives particulars   Plec de prescripcions tècniques  Documentació: xxxx  …. Etc.