Obert

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Expedient 1 xxx
 Principals dades (fix)
 Plecs:  
Plec de clàusules administratives particulars
  Plec de prescripcions tècniques
 Documentació: yyyy

Expedient 2 xxx
 Principals dades (fix)
 Plecs:  
Plec de clàusules administratives particulars
  Plec de prescripcions tècniques
 Documentació: xxxx 
…. Etc.

Categories: Consorci

121 comentaris

Els comentaris estan tancats.