Consorci Ripollès Desenvolupament

Estudis sectorials

ÀMBIT AGROALIMENTARI:

Accions per a la millora de la valorització, promoció i comercialització de les produccions agroalimentàries del Ripollès Elaborat per l’Institut Cerdà. Desembre de 2007

Estudi i execució d’accions per a una millor comercialització i difusió dels productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès Juliol de 2012

ÀMBIT METALL-MECÀNIC:

Informe de diagnosi i prospectiva del sector metall mecànic al Ripollès

ENERGIA I FOREST:

Pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca del Ripollès Elaborat pel CEINR. Desembre de 2009

2a fase del pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca del Ripollès Novembre de 2012

Estudi d’avaluació de disponibilitat de biomassa en finques privades del Ripollès Elaborat pel CEINR. Març de 2012

OBSERVATORI DE GOVERN LOCAL:

Observatori de govern local Elaborat per la Fundació Carles Pi i Sunyer. Maig 2014

ÀMBIT OCUPACIÓ-FORMACIÓ:

Anàlisi de formació del territori, de l’actuació formació al llarg de la vida, del pacte territorial per a l’ocupació de les comarques de Girona. “Les necessitats formatives al Ripollès” Elaborat per Jordi Conca. Febrer de 2006

Anàlisi de la formació del territori, de l’actuació formació al llarg de la vida, del pacte territorial per a l’ocupació de les comarques de Girona. “L’oferta formativa al Ripollès” Elaborat per Jordi Conca. Febrer de 2006

PROJECTE ODISSEU PER AL RETORN DELS JOVES:

Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i a les joves? en el marc del Programa Odisseu per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural.

ÀMBIT TURÍSTIC:

Pla accions Patronat Turisme Costa Brava – Girona 2016