Què és l’Agència de l’Energia?

L’Agència de l’Energia del Ripollès té com a objectius potenciar la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica en empreses (públiques o privades) i promoure les fonts d’energia renovables, tant en l’àmbit públic com en el privat.

El servei principal que s’ofereix des de l’Agència és l’assessorament energètic en polítiques energètiques i hídriques, tant a sector públic (principalment ajuntaments) i privat, per facilitar la seva consolidació. Aquest assessorament es realitza mitjançant l’estudi de les factures energètiques i petites visites de diagnosi. Alhora, es doten aquestes empreses de metodologies innovadores pel que fa a la diagnosi energètica i al càlcul de petjada de carboni. També es fomenta l’autogestió a través de l’eina gratuïta EneGest