FORMULARI OFERTES I DEMANADES EMPRESARIALS

A la pàgina d’ACCIÓ del gencart.cat hi ha disponible un formulari d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Es demana a les empreses que omplin el següent formulari per oferir o demanar solucions empresarials que puguin ajudar a fer front a la situació. Es publicaran les ofertes i es mouran les demandes amb la màxima agilitat. Accedir al formulari aquí.