Quins serveis et podem oferir?

Oferim els següents serveis:

– Valorització i promoció dels productes agroalimentaris a través de la marca de garantia Producte del Ripollès.

– Gestió i dinamització de la marca de garantia i de l’Associació Producte del Ripollès.

– Assessorament tècnic i econòmic als associats.

– Formació especialitzada i intercanvi d’experiències.

– Suport a la professionalització i innovació.

– Organització d’accions de promoció.

– Suport als agents de la cadena agroalimentària.

– Suport a la nova pagesia: escola de Pastors de Catalunya, espai test, assessorament i acompanyament en el projecte.