Què és la marca de garantia Producte del Ripollès?

La marca de garantia Producte del Ripollès

El 2005 es va crear l’àrea agroalimentària a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès amb l’objectiu de dinamitzar la potencialitat del sector primari a la nostra comarca. Aquest sector té una estreta relació amb el sector primari (productors), el sector secundari (elaboradors de productes alimentaris) i el sector terciari (hostaleria i comerç) i la clau de l’èxit és una coordinació entre tots, de manera que es tanqui un cicle complet des de la producció dels productes, fins al seu bon consum.

Des d’aquesta àrea, l’any 2007, es va coordinar la creació de la marca de garantia “Producte del Ripollès” (pertany a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès) que identifica els productes agroalimentaris produïts i/o elaborats a la nostra comarca. El distintiu de la marca permet identificar els productes agroalimentaris del Ripollès davant el consumidor i associar-lo a l’origen. Està destinada a promocionar la comercialització i la venda aquests productes.

Per formar part d’aquesta marca, cal estar associat a l’Associació Producte del Ripollès. Aquests productes han de passar un control per garantir-ne l’origen i per complir les condicions del Reglament d’ús específic per a cada producte determinat. El control es realitza des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i des dels socis de l’Associació Producte del Ripollès. Només s’etiqueten els productes que han passat el control, que representa una garantia pel consumidor que pot identificar els productes a través del logotip de la marca.

Comprar productes amb la marca de garantia “Producte del Ripollès” garanteix l’origen dels aliments així com una qualitat excel·lent. A més, amb la seva compra es contribueix al desenvolupament de l’economia del nostre territori.

Per més informació:

Telèfon 972704499

Correu electrònic: info@productesdelripolles.com