Altres actuacions ocupacionals

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

El programa Treball i Formació és una mesura inclosa en el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació.

*Aquesta actuació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

En les línies MG52, PRGC i PANP de la convocatòria SOC0692021 – SOC – TRFO EELL REACT l’actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19, efectuada d’acord amb la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)”

 


 

Subvencions a la contractació

 PROGRAMA 30 Plus

 

Subvencions a la contractació de persones majors de 30 anys

El Programa 30 Plus està dirigit a persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu. Es prioritzarà la participació de:

  • Persones en situació de risc d’exclusió social.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
  • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Avantatges per a l’empresa:

  • L’empresa pot sol·licitar subvenció pel valor del Sou mínim per jornada completa, o la part proporcional en cas de ser jornada parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària). Des de l’Agència podem assessorar en la sol·licitud.
    Contractació mínima de 6 mesos, subvenció fins a 9 mesos. S’ha de comunicar en el moment de la contractació no es permeten pròrrogues. És vàlida qualsevol modalitat contractual.
  • El treballador/a ha de realitzar una formació professionalitzadora associada al perfil de treball (de 20 a 100 hores), aquesta formació es pot fer des de l’empresa. En el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, aquest haurà de ser obligatòriament a temps parcial i també haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació. Des de l’Agència assessorem en el Pla de formació i també podem organitzar-la.
  • Cal signar conveni entre entitat promotora (Agència de Desenvolupament del Ripollès) i empresa contractant, també cal assignar persona de referència (tutor/a) per part de l’empresa.

Contacte: Gaspar Tarrida, Tècnic del Programa 30 Plus
Agència de Desenvolupament del Ripollès Tel. 972 70 44 99

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”.