Altres actuacions ocupacionals

 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023

Aquest 2023 s’inicia una nova convocatòria del Programa Treball i Formació per millorar l’ocupabilitat de persones treballadores en situació d’atur i amb més dificultats d’accés al mercat laboral.
 
La convocatòria SOC0262023 – SOC – TRFO EELL es dirigeix als col·lectius següents:
 • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • DONA: Dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • TRANS*: persones trans* inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
Als participants se’ls ofereix:
 • Contracte laboral de 12 mesos a jornada completa
 • Acció formativa de 70 hores
 • Acompanyament durant tot el període de contractació
Aquesta actuació l’impulsa i la subvenciona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)en el marc del Programa Treball i Formació, regulada per laResolució EMT/4162/2022, de 27 desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL) (ref. BDNS 667328) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, i per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.
         

 

SOC-FPO DUAL

Programa Formació Professional Ocupacional DUAL

L’objectiu principal del nou Programa Formació Professional Ocupacional Dual és facilitar a la població de persones joves d’entre 16 i 29 anys, amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix, l’adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral per a la formació en alternança.

“ Aquesta actuació està impulsada i subvencionada per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC, amb fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE”.

          


 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

El programa Treball i Formació és una mesura inclosa en el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació.

*Aquesta actuació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

En les línies MG52, PRGC i PANP de la convocatòria SOC0692021 – SOC – TRFO EELL REACT l’actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19, efectuada d’acord amb la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)”

 


 

Subvencions a la contractació

 PROGRAMA 30 Plus

 

Subvencions a la contractació de persones majors de 30 anys

El Programa 30 Plus està dirigit a persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu. Es prioritzarà la participació de:

 • Persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
 • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Avantatges per a l’empresa:

 • L’empresa pot sol·licitar subvenció pel valor del Sou mínim per jornada completa, o la part proporcional en cas de ser jornada parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària). Des de l’Agència podem assessorar en la sol·licitud.
  Contractació mínima de 6 mesos, subvenció fins a 9 mesos. S’ha de comunicar en el moment de la contractació no es permeten pròrrogues. És vàlida qualsevol modalitat contractual.
 • El treballador/a ha de realitzar una formació professionalitzadora associada al perfil de treball (de 20 a 100 hores), aquesta formació es pot fer des de l’empresa. En el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, aquest haurà de ser obligatòriament a temps parcial i també haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació. Des de l’Agència assessorem en el Pla de formació i també podem organitzar-la.
 • Cal signar conveni entre entitat promotora (Agència de Desenvolupament del Ripollès) i empresa contractant, també cal assignar persona de referència (tutor/a) per part de l’empresa.

Contacte: Gaspar Tarrida, Tècnic del Programa 30 Plus
Agència de Desenvolupament del Ripollès Tel. 972 70 44 99

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”.