Pla de Serveis en Transició i Eficiència Energètica Ens locals

Pla de serveis en transició i eficiència energètica

 • Comptabilitat energètica:
  • Revisió i control de factures
  • Requeriments a companyies elèctriques
  • Propostes de millora en contractació i gestió energètica
  • Gestió de dades de consums i facturació (informes, seguiment de millores, anàlisi corbes de consum,…)
 • Estudis previs de viabilitat d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica i biomassa
 • Acompanyament en:
  • Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona.
   • Memòries
   • Projectes executius
   • Auditories
  • Normativa, ordenances municipals i bonificacions fiscals.
  • Redacció i seguiment de licitacions
  • Tramitació i justificació de subvencions
  • Disseny, avaluació, implementació i gestió de Comunitats energètiques
 • Plantejament i gestió de punts de càrrega de vehicle elèctric
 • Redacció estratègica territorial:
  • PAESC i marcar el full de ruta energèrtic municipal horitzó 2030
  • Pla de Transició Energètica Comarcal 2030
  • Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER). Quin model energètic volem al Ripollès?
 • Sensibilització per ciutadania, empreses i entitats locals.
  • Sensibilització i tallers per escoles:
   • El diari de l’Arlet. Transició energètica per a educació primària.
   • Dinamització del recurs Més o menys de la Diputació de Girona
   • Biomassa i Gestió Forestal Sostenible. Com funciona la calefacció de la meva escola.

Contacte

energia@ripollesdesenvolupament.com