Pràctiques laborals

 

Mitjançant el programa “Treball a les 7 comarques” es poden realitzar pràctiques no laborals en empreses. Aquestes pràctiques poden estar lligades a la formació professionalitzadora que ofereix el dispositiu d’orientació i inserció laboral PROMOCIONA’T. També es podran preveure per aquelles persones que es volen reciclar i/o especialitzar en un ofici o ocupació determinada per tal de millorar la seva ocupabilitat.

  • Durada limitada a 6 hores diàries de dilluns a divendres i en horari diürn.
  • La realització de les pràctiques no suposarà l’existència de relació laboral entre el treballador/a desocupat i l’empresa.
  • Hi haurà contacte periòdic entre el tutor del CRD i el tutor de l’empresa o l’entitat sense afany de lucre per comprovar que el contingut de la pràctica és l’adequat.

Per a més informació: insercio@ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99.