Transició energètica en municipis i comarques

També l’any 2017, i juntament amb l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura, s’ha iniciat un projecte de foment a la transició energètica en municipis i comarques. Es pretén impulsar el canvi de sistema energètic, del model actual basat en combustibles fòssils a un model 100% renovable.
Finalment, es treballa amb accions de sensibilització, formació i divulgació d’informació sobre energia i canvi climàtic a través del portal www.energiaibosc.com.

Per a més informació: 972 70 44 99 o energia@ripollesgesbisaura.org

Projectes associats:

  • Treball a les 7 comarques