Pla contra la Pobresa Energètica

Des de 2017 s’ha iniciat un Pla contra la Pobresa Energètica. Aquest Pla vol proporcionar una metodologia de treball escalada per implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès, i pivota sobre diferents objectius concrets:

  1. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
  2. Realitzar visites energètiques en diferents llars.
  3. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per a exercir com a punt d’enllaç entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
  4. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars en risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
  5. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les situacions de pobresa energètica.