Aula d’Hostaleria del Ripollès

L’ Aula d’Hostaleria del Ripollès es va crear amb la intenció de donar una formació que no s’impartia a les comarques veïnes i alhora volia donar valor afegit al sector de l’hostaleria i la restauració. Des de la seva obertura els eixos vertebradors de l’Aula d’Hostaleria han estat ben definits:formació, potenciació de la gastronomia autòctona i suport als empresaris del sector de l’hostaleria i la restauració.

La ubicació de l’aula es va fer en tres naus del viver d’empreses de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i es va finançar amb un fons Feder. L’any 2003 s’inaugura oficialment l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i s’inicia l’activitat formativa impartint el Programa de Garantia Social d’Auxiliar de Cuina i Serveis de Restauració i els cursos de gran públic.
L’octubre del 2007 s’inicien les obres d’ampliació de l’aula: s’agafen 2 mòduls més del viver d’empreses i es realitza la divisió horitzontal de la finca amb la planta baixa i el primer pis. L’octubre de 2008, les obres queden finalitzades i es torna a reprendre l’activitat formativa.
El 2013, coincidint amb els 10 anys d’activitat de l’Aula, es fa una segona ampliació i reforma. Es tracta d’una ampliació (60m2 més) i adequació d’espais i de l’adquisició de nova maquinària per tal de complir amb els nous requisits per impartir formació (així s’han pogut obtenir fins a quatre certificats de professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el SOC).