Estratègia de l’Agència

El Pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, revisat i actualitzat durant el 2014, esdevé el “full de ruta” de l’ens per als propers anys. S’han identificat 20 línies estratègiques pels diferents àmbits de treball de l’agència (agroalimentari, turisme, ocupació-inserció, empresa-emprenedoria, energètic i forestal), de les quals es desprenen accions específiques a desenvolupar concertadament amb els principals actors socials i econòmics del Ripollès.

Les principals línies estratègiques del Pla d’acció són les que es defineixen en  aquest quadre resum.

Podeu consultar les estratègies sectorials que conformen el Pla d’acció a: