Articles d'actualitat

Les comunitats energètiques del Ripollès (Gener de 2024)

Durant els darrers anys s’ha incorporat la figura de la comunitat energètica com un agent més dins del sector energètic, i mica en mica ha anat guanyant presència i ressò en l’àmbit autonòmic i estatal, gràcies a canvis normatius, a la creació de les primeres iniciatives i a la participació ciutadana a les mateixes. Llegeix l'article per conèixer amb més de tall que son les comunitats energètiques i quines iniciatives s'estan portant a terme a la comarca del Ripollès.

Ajuts a la retirada d'amiant i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Any 2023

Ja es poden demanar els ajuts per retirar amiant de les cobertes d’edificis. El termini per presentar les sol·licituds és de dos mesos. La convocatòria de 2023 té dues línies: a més de l'ordinària dirigida a particulars, per primer cop s’ha obert una segona adreçada al sector productiu per retirar aquests residus de cobertes i substituir-ho per plaques fotovoltaiques.

Evolució de l'autoconsum fotovoltaic al Ripollès

D’ençà de l’aplicació del real decret de regulació de l’autoconsum l’any 2019 les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum han sofert una notable evolució a tot l’estat espanyol. A Catalunya es van superar fa poques setmanes les 60.000 instal·lacions i els 335MW de potència. En el cas del Ripollès, a desembre de l’any 2022 hi ha registrades un total de 200 instal·lacions, la majoria d’elles (194) pertanyen a la modalitat d’autoconsum amb compensació simplificada d’excedents, la més habitual per a instal·lacions mitjanes i petites de menys de 100KW, com és el sector residencial i la petita indústria.

Convocatòria d'ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques

Coneix els detalls de la convocatòria d'ajuts enfocats als allotjaments turístics del Departament d'Empresa i Treball Data de publicació: 17/01/2023

Coneixes les bateries virtuals de compensació d’excedents fotovoltaics?

Les bateries virtuals d’excedents són (o guardioles) són un acord comercial que fan algunes companyies per tal de que, una vegada has assolit el valor de 0€ de la part d’energia de la factura, no perdre el valor dels excedents generats i poder-lo descomptar en properes factures. En vols saber més? Llegeix el següent article! Data de publicació: 28/09/2022

Programa de rehabilitació energètica d'edificis a municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000)

El proper mes de febrer, està prevista l’obertura d’un nou programa d’ajuts enfocats a la rehabilitació energètica d’edificis . Aquest programa, busca millorar l’eficiència energètica de les edificacions en municipis afectats pel repte demogràfic, és a dir, aquells que tenen una població que no superi els 5.000 habitants. Per tant, aquest programa és aplicable a tots els municipis de la comarca del Ripollès excepte Ripoll. Data de publicació: 25/01/2022

Saps què és la certificació energètica d'edificis? Quins usos té?

El certificat energètic és un document que proporciona informació sobre les dades energètiques d'un edifici per tal de conèixer quina és la seva despesa i eficiència energètica. Seguir llegint.... Data de publicació: 02/12/2021

Documentació de referència

Pla estratègic pel desenvolupament de les les energies renovables a les comarques gironines

El Pla Estratègic pel desenvolupament de les Energies Renovables a les comarques gironines pretén crear un entorn en el qual l’acció publica serveixi per desencadenar inversió en renovables i assolir els reptes relacionats amb la Transició Energètica i la lluita contra el Canvi Climàtic. Data de publicació: Juliol 2020

Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a la producció local d'energies renovables.

que facilita la presa de decisions tant als representants municipals i als tècnics de l’Administració, com als propietaris privats d’activitats, edificacions o terrenys, a l’hora d’escollir les opcions legals disponibles per a la cessió o el lloguer d’aquestes infraestructures. Data de publicació: Gener 2022

Altres recursos

Video explicatiu Comunitats locals d’energia de la Diputació de Girona

Descripció del model de comunitats locals d’energia impulsat per la Diputació de Girona a través de instal·lacions solars fotovoltaiques instal·lades en edificis municipals i del foment de l’autoconsum compartit amb la ciutadania. Data de publicació: Octubre 2021

Ajuts i finançament - Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Informació actulaitzada per l'ICAEN respecta tots els ajuts i incentius a la Transició Energètica i l'estat de les diverses convocatòries.

Ajuts europeus a la rehabilitació energètica - Habitatge (Drets Socials)

Amb l’objectiu d’actuar en 65.000 habitatges els propers anys, el Departament ha dissenyat diversos programes per a la rehabilitació, en clau d’eficiència energètica, amb una dotació total de 480 milions d’euros. Totes les obres que se subvencionen van destinades a la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges existent. També s’admetran per a les obres iniciades a partir de l’1 de febrer de 2020.