MESURES PER CONTENIR ELS BROTS

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 4 de febrer de 2022)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 21 al 27 de gener de 2022)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 24 de desembre i fins el 21 de gener)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 10 de desembre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 5 de novembre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 22 d’octubre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 15 d’octubre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 23 al 29 de setembre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 17 al 23 de setembre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (fins el 17 de setembre)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (fins al 20 d’agost)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 15 al 30 juliol)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 21 de juny al 4 juliol)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 4 de juny)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 24 de maig al 6 de juny)

Modificació de les mesures sanitàries en l’àmbit de la restauració arran de la decisió del TSCJ d’aprovar mesures cautelars (Resum Agència de Desenvolupament del Ripollès)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 9 al 23 de maig)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 26 d’abril al 2 de maig)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 9 al 26 d’abril)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 26 de març al 9 d’abril)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 15 de març)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 8 de març)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (de l’1 al 7 de març)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (del 22 al 28 de febrer)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 8 de febrer de 2021 i prorrogades fins el 21 de febrer)

NOVES MESURES RESTRICTIVES PER A FRENAR LA PANDÈMIA (a partir del 7 de gener de 2021 i prorrogades fins el 24 de gener)

ATENCIÓ!  CONFINAMENT PERIMETRAL DEL RIPOLLÈS (Fins el 6 de gener de 2021)
 • La Generalitat anuncia el confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya des  del 23 de desembre fins el 6 de gener, per aturar la propagació de la covid-19. La restricció serà d’entrada i sortida de les dues comarques amb excepció de raons sanitàries o laborals i altres excepcions. Més informació i excepcions aquí.
 • Resum elaborat per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (RESOLUCIÓ SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès). 

NOVES MESURES A PARTIR DEL 21 DE DESEMBRE

FLEXIBILITZACIÓ D’ALGUNES DE LES MESURES DEL TRAM 1:

ES PRORROGUEN FINS EL 20 DE DESEMBRE LES MESURES DEL TRAM 1:

RESUM DE LES PAUTES I MESURES PER A TROBADES I REUNIONS SOCIALS:

COMENÇA L’OBERTURA PROGRESSIVA D’ACTIVITATS A PARTIR DEL 23 DEL NOVEMBRE:

El pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet (text i font: Generalitat de Catalunya).

Mesures del Tram 1

L’obertura progressiva comença el 23 de novembre i preveu el següent:

 • Bars i restaurants:
  • Interiors:  En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Terrasses: A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
  • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. 
  • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts: Obertura amb un 50% de la capacitat i màxim de 500 persones. Continuen oberts museus, biblioteques i sales d’exposicions al 50%.
 • Instal·lacions i equipaments esportius: a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés i en espais tancats amb màxim del 30%.
 • Comerços: 30% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. 
 • Extraescolars:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials organitzades pels centres educatius i fora d’ells, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

Mobilitat

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Municipis: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.
 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

Activitats socials

 • 6 persones màxim, excepte bombolles de convivència.

Com es revisarà el procés d’obertura?

El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris.

 • Si la taxa es inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos s’incrementen, es revisaran les mesures presses.

RESUM DE LES RESTRICCIONS VIGENTS A 13 DE NOVEMBRE: 

MESURES PER CONTENIR ELS BROTS APLICABLES  A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE:

 • RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre
 • Limitació de l’entrada i sortida de persones. Es restringeix l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
  • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Assistència a centres docents i educatius.
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
  • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat urgent i inajornable degudament acreditada.
 • Queda restringida l’entrada i sortida de cada terme municipal durant els caps de setmana: des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats pels motius anteriors.
 • Mobilitat permesa:
  • Dia 31 d’octubre i 1 de novembre: visita a cementiris dins la mateixa comarca.
  • Exercici individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
  • Entrada i sortida de cada terme municipal de les persones que estiguin gaudint d’algun tipus de permís penitenciari.
  • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
  • Circulació en trànsit.
 • Àmbit social . L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible. El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. No es consideren incloses en aquesta prohibició:
  • Activitats laborals.
  • Activitats de culte,
  • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres
  • Mitjans de transport públic.
  • Tampoc les activitats docents, els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil. També activitats d’intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 • Àmbit laboral i professional
  • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
  • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
  • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
  • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball
  • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària…
  • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
  • L’ús de mascareta:
   • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
   • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
  • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.
 • Àmbit educatiu. 
  • Activitats permeses
   • Es mantenen les activitats docents i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l’aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
   • Activitats amb restriccions
    • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.
    • Es redueix l’assistència presencial dels alumnes d’estudis post-obligatoris, és a dir Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
   • Activitats NO permeses
    • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.
 • Transport públic
  • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100%encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
  • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
  • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Àmbit comercial
  • No podran obrir
   • Centres comercials, excepte la part de supermercats, i comerços de més de 800m2, sempre que no siguin d’alimentació i serveis essencials.
   • Serveis d’estètica. No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Sí podran obrir els serveis de perruqueria.
   • Se suspenen les fires comercials.
  • Podran obrir
   • Els serveis i comerç minorista podren obrir fins a les 21h amb un 30% d’aforament.
   • El comerç de més de 800m2pot limitar la seva superfície i aforament per poder obrir.
   • Si no és possible reduir l’aforament, només s’hi permet l’accés d’un sol client.
   • Els establiments d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l’aforament al 50% de l’habitual.
   • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l’abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
   • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2han de tenir controls d’accés.
   • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
   • Els mercats no sedentaris amb un aforament limitat al 30%
 • Àmbit de l’hostaleria i restauració
  • Els restaurants de les àrees de servei d’autopistes i altres vies només poden oferir servei de menjar per emportar, màxim fins a les 21h. Està prohibit consumir a l’interior.
  • Els serveis, comerç minorista i restauració fins a les 21h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23h.
  • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l’ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.
  • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
  • Als espais comuns dels hotels l’aforament s’ha de limitar al 50%.
 • Àmbit cultural
  • No podran obrir
   • Activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats.
  • Podran obrir amb restriccions
   • Les biblioteques només podran oferir el servei de préstec.
 • Podran obrir
  • Els museus, arxius i sales d’exposicions podran obrir al 33% d’aforament.
 • Àmbit esportiu
  • Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional
  • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
  • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals
  • Activitats permeses
   • Esport professional
   • Lligues nacional i internacionals
 • Àmbit lúdic i recreatiu
  • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.
  • Activitats no permeses
   • Se suspenen les activitats cíviques en grup que impliquin assistència presencial i només es podran fer telemàticament.
   • Parcs i fires d’atraccions.
   • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques.
   • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials.
   • Joc, casinos i sales de bingo.
   • Festes majors.
 • Actes religiosos i cerimònies civils
  • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30%.
 • Activitats de lleure nocturn
  • Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
  • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat anterior.
 • Consum a la via pública
  • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.
  • No està permès fumar a la via pública o a l’aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o similars.
  • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts.

TOC DE QUEDA

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. Informació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya:

Aplicació a tot Catalunya

Des del 25 d’octubre

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
 • Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (Font: Canal Salut de la Generalitat de Catalunya):

Tancaments fins el 30 d’octubre de 2020. (Font: Canal Salut de la Generalitat de Catalunya):

Noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19 a Catalunya ( 14 d’octubre de 2020).(Font: Canal Salut de la Generalitat de Catalunya):

Mesures i restriccions per contenir els brots a Catalunya en comerç i hostaleria (16/10/2020).

Poblacions, ciutats i àrees concretes

Mesures per contenir els brots de COVID-19 en l’àmbit de l’oci