LIPAMA INSTAL·LACIONS

Persona de contacte: Jordi Clarena

Adreça: C. Progrés, 41

Municipi: Ripoll

Telèfon: 972607915 / 670 88 58 78

Correu electrònic: lipama@lipama.cat

Web:  www.lipama.cat

Abast territorial:

Gremi: AICO (Vic)

Tipus d’energies renovables i eficiència energètica amb què treballen:

 • Solar fotovoltaica
 • Solar tèrmica
 • Geotèrmia
 • Biomassa (pellet i estella)
 • Aerotèrmia

Serveis d’energies renovables i eficiència energètica que ofereix:

  • Projecte executiu: Propi
  • Direcció d’obra: Propi
  • Assistència tècnica: Propi i extern
  • Plans de manteniment: Propi
  • Obra civil: Propi
  • MESE: Microempresa de serveis energètics (finançament): Propi
  • Estudis de viabilitat: Propi
  • Gestió administrativa: Propi