Subvencions a la contractació

PROGRAMA 30 Plus

Subvencions a la contractació de persones majors de 30 anys

 

El Programa 30 Plus està dirigit a persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu. Es prioritzarà la participació de:

  • Persones en situació de risc d’exclusió social.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
  • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Avantatges per a l’empresa:

  • L’empresa pot sol·licitar subvenció pel valor del Sou mínim per jornada completa, o la part proporcional en cas de ser jornada parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària). Des de l’Agència podem assessorar en la sol·licitud.
    Contractació mínima de 6 mesos, subvenció fins a 9 mesos. S’ha de comunicar en el moment de la contractació no es permeten pròrrogues. És vàlida qualsevol modalitat contractual.
  • El treballador/a ha de realitzar una formació professionalitzadora associada al perfil de treball (de 20 a 100 hores), aquesta formació es pot fer des de l’empresa. En el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, aquest haurà de ser obligatòriament a temps parcial i també haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació. Des de l’Agència assessorem en el Pla de formació i també podem organitzar-la.
  • Cal signar conveni entre entitat promotora (Agència de Desenvolupament del Ripollès) i empresa contractant, també cal assignar persona de referència (tutor/a) per part de l’empresa.

Per a més informació: al 972704499 o a empresa@ripollesdesenvolupament.com

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”.