Licitacions

2017

29 de març de 2017

Contractació del servei de neteja dels edifici, instal.lacions i dependències de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. ES REPRÈN EL PROCÉS.

Esmenats ja els errors detectats, es reprèn el procés de la licitació.

Anunci correcció d’errades

Edicte al BOP

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Termini de finalització: 17 de maig de 2017 a les 14:00 h.

Acta mesa de contractació

Acta 2. Mesa de contractació

Acta 3. Mesa de contractació

 

 

22 de març de 2017

Expedient de contractació de la redacció de “ l’estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a la creació de valor a les comarques del Ripollès i l’Alt Urgell”

Edicte al BOP

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Termini de finalització: 6 d’abril de 2017 a les 14:00 h.

Acta mesa contractació 1

Acta mesa contractació 2

Acta mesa contractació 3

 

2016

Expedient de contractació Terra de Comtes i Abats

Contractació administrativa del servei de gestió i comercialització del projecte de Terra de Comtes i Abats.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Edicte d’aprovació

Acta classificació

Resolució de Presidència

2015

Expedient de contractació Terra de Comtes i Abats

Contractació del Servei de gestió i comercialització del projecte de Terra de Comtes i Abats per procediment negociat sense publicitat.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

 

 

Expedient de contractació del projecte “Treball a les 7 comarques”. EXP.T7C-o5/14

Contractació del Servei Pla d’Acció Integral pel Desenvolupament i Foment de l’Ocupació al Ripollès.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

——-

 

2014

Expedient de contractació projecte “Treball a les 7 comarques”

Contractació del Servei per a la redacció de l’estudi per a la revisió de l’estratègia turística del Ripollès en el marc del programa Treball a les 7 comarques, per procediment negociat sense publicitat.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

 

 

Expedient de contractació Terra de Comtes i Abats

Contractació del Servei de gestió i comercialització del projecte de Terra de Comtes i Abats per procediment negociat sense publicitat.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

——-

 

2013

Expedient de contractació projecte “Renowa’tt. Empresa, energia i forest”

Contractació del “Servei d’enginyeria industrial especialitzada en diagnosis energètiques i instal·lacions de biomassa” per procediment negociat sense publicitat.

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

 

 

Expedient de contractació projecte “Renowa’tt. Empresa, energia i forest”

Contractació del “Servei de redacció del Pla d’assessorament a propietaris forestals de la Vall de Camprodon per a una correcta planificació forestal conjunta” per procediment negociat sense publicitat.

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

 

 

Expedient de contractació promoció turística Ripollès

Contractació del “Servei de promoció turística del territori Ripollès” per procediment negociat sense publicitat, en el marc del projecte de Treball a les 7 comarques subvenciont pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

 

 

Expedient contractació Terra de Comtes i Abats

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del “Servei de gestió i comercialització del projecte de Terra de Comtes i Abats”

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

[widget id=”nav_menu-12″]