CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA D’AMIANT I A INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC EN LES COBERTES AFECTADES.

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Publicades les bases de la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada d’amiant i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en les cobertes afectades. 

L’Agència de Residus de Catalunya, per mitjà d’aquesta convocatòria d’ajuts, promou la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i que aquesta retirada s’efectuï en òptimes condicions per part d’empreses acreditades, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

De forma complementària, la línia d’ajuts té com a finalitat promoure les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic als immobles on s’han retirat cobertes que continguin amiant d’activitats econòmiques per a la millora de l’eficiència energètica en el moment de la instal·lació de la nova coberta.

Les bases regulen dues línies d’ajut, una exclusivament per a la retirada de cobertes i elements que continguin amiant, per concurrència simple i amb un import de subvenció del 100% de la despesa fins a 30.000€, i una segona, per concurrència competitiva, destinada a activitats econòmiques en què, a més de la retirada, es subvenciona la substitució per una nova coberta (ajut conjunt d’entre el 40% i el 60%) més un ajut addicional per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum.

L’obertura de la convocatòria d’ajuts es preveu en breu, però ja podeu consultar els detalls, topalls i els diferents barems aplicats a les bases publicades.

Per a més informació podeu contactar amb una de les empreses especialitzades inscrites al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA), si desitgeu informació al respecte a instal·lacions fotovoltaiques podeu contactar amb l’Oficina comarcal de Transició energètica.

Bases:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8905/1971682.pdf

Registre empreses RERA:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_d_empreses_amb_risc_d_ami/

Oficina comarcal de Transició Energètica:

https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/oficina-transicio-energetica/

Categories: Actualitat