CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA D’AMIANT I A INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC EN LES COBERTES AFECTADES.

Publicades les bases de la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada d’amiant i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en les cobertes afectades.  L’Agència de Residus de Catalunya, per mitjà d’aquesta convocatòria d’ajuts, promou la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i que aquesta retirada s’efectuï Saber més…