SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES A L’ATUR MAJORS DE 30 ANYS

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

CONTRACTAR PERSONES A L’ATUR ESTÀ SUBVENCIONAT DURANT 9 MESOS. PROGRAMA 30 PLUS 2022-2023
Persones destinatàries:  persones en situació d’atur de 30 anys i més, inscrites a  l’Oficina de Treball i en situació DONO, prioritzant els següents col·lectius:
  • Persones majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada
  • Persones majors de 45 anys en situació d’atur
Empreses participants: la selecció de les empreses i la intermediació laboral (oferta/demanda) la fa  l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, com a entitat promotora del 30 Plus.
  • Cal signar conveni de col·laboració entre entitat promotora i empresa contractant i assignar una persona de referència (tutor/a) per part de l’empresa.
  • L’empresa podrà sol·licitar una subvenció, basada en un mòdul econòmic mensual de 1.166,67€ per jornada completa (40 h/set), fins a 9 mesos, o la part proporcional en cas de  ser jornada parcial (mai inferior al 50% de la jornada ordinària).
  • El treballador/a ha de realitzar una formació professionalitzada a associada al perfil de treball de 20 a 100 hores. Si la formació és simultània al contracte laboral, aquest haurà de ser obligatòriament a temps parcial i també haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a la formació.

Termini de contractació: es podran subscriure contractes fins 1 d’Abril de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds:  l’entitat o empresa contractant ha de presentar la sol·licitud en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

Si necessiteu contractar i us voleu beneficiar de la subvenció, contacteu amb nosaltres:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel. 972.70.44.99
PROGRAMA 30 PLUS- 2022. “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny.”
Categories: Actualitat