ES CONSOLIDA L’OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS AMB LA PUBLICACIÓ DEL SEU PLA DE SERVEIS

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Es consolida l’Oficina de Transició Energètica del Ripollès amb la publicació del seu Pla de Serveis

Aquest Pla de Serveis està orientat a la ciutadania,  les empreses i les entitats locals

Aquest mes de setembre s’ha publicat el Pla de Serveis de l’Oficina de Transició Energètica del Ripollès. Aquest pla vol servir d’impuls per a la transició i l’eficiència energètica a la comarca amb la fi d’aconseguir un model de generació d’energia renovable distribuït, just, eficient i participat per la ciutadania.

L’oficina s’estableix amb la voluntat de potenciar projectes, tant en l’àmbit públic com en el privat, d’acompanyar als ajuntaments en polítiques energètiques municipals i d’assessorar a ens públics, ciutadans i empreses en la implementació d’energies renovables i l’establiment de mesures d’estalvi i eficiència energètica.

D’entre els objectius també destaquen el de facilitar la feina d’administracions, particulars i empreses en aquests àmbits i coordinar i dinamitzar diferents sectors de l’economia local promocionant projectes d’energies renovables, eficiència energètica, rehabilitació energètica i mobilitat sostenible, tenint en compte les particularitats del territori.

L’impuls de la mateixa prové de la col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Institut Català de l’Energia.

A la web de l’Agència ja es pot consultar el seu Pla de Serveis, dirigit a ens locals, empreses i ciutadania. Entre les accions més rellevants hi podem trobar la revisió i control de factures, la gestió de dades i consums, l’acompanyament en anàlisi de la viabilitat d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i biomassa, el suport en la tramitació d’ajuts en matèria energètica (renovables, rehabilitació energètica, mobilitat elèctrica…), l’impuls d’autoconsums compartits i comunitats energètiques en zones d’activitat econòmica, l’assessorament en viabilitat de compra de vehicle elèctrics…

Per sol·licitar qualsevol d’aquests serveis, només cal posar-se en contacte amb el servei, ubicat a l’Agència de Desenvolupament del Ripolles:

Oficina de Transició Energètica
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró 2-4 de Ripoll
Tel.972704499
energia@ripollesdesenvolupament.com

Categories: Actualitat