AJUTS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC I L’EMMAGATZEMATGE

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

En breu s’obrirà la convocatòria de l’ICAEN d’ajuts a l’autoconsum, emmagatzematge d’energia renovable i sistemes tèrmics renovables en el sector empresarial i per a particulars. S’inclouen ajuts adicionals per eliminar cobertes d’amiant i instal·lar marquesines. CONVOCATÒRIA DE L’ICAEN, L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA.

LÍNIA 1  I  LÍNIA 2
ATENCIÓ: AJUTS PER A EMPRESESEn aquesta comunicació us volem informar sobre el programa 1 i 2 d’incentius, d’aquesta convocatòria i que correspon a:
 • Autoconsum fotovoltaic ( amb o sense emmagatzematge en bateries)
*Aprofitem per a explicar que hi ha una altra línia, el programa 3, que correspon a una línia específica per a incorporar emmagatzematges (bateries) a instal·lacions fotovoltaiques existents.
Com a punts més rellevants, destaquem:
 • Monitorització: Totes les instal·lacions hauran d’incloure un sistema de monitorització de l’energia elèctrica produïda i del consum energètic, una pantalla en lloc visible (excepte actuacions sector residencial) i accessible a través de dispositiu mòbil.
 • L’IVA no és serà elegible.
 • Les ajudes s’atorgaran segons percentatges d’ajut sobre imports màxims subvencionables.
 • Es poden rebre ajudes addicionals per eliminació d’amiant en cobertes i instal·lació de marquesines per a les plaques.
 • Son elegibles instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, per exemple una instal·lació que doni servei a diversos equipaments municipals. Amb % d’ajut majors.
 • Els municipis de menys de 5.000 habitants tenen un increment de l’ajut addicional del 5%.
Per tant, el % d’ajut final dependrà de la tipologia d’empresa (petita, mitjana o gran) i l’import màxim subvencionable que es determini en funció dels KWp instal·lats segons la taula següent. Addicionalment, el cost unitari màxim subvencionable es pot incrementar si es desenvolupen actuacions d’eliminació de l’amiant en cobertes o la instal·lació de marquesines per a projectes fotovoltaiques.
L’emmagatzematge en els programes 1,2 i 3 rebrà un percentatge d’ajut del 45 a 65%:
 • Petita empresa 65%, Mitjana empresa 55% i Gran empresa 45%
 • Ajut en funció dels costos subvencionables màxims fixats en la convocatòria. 
 • No es pot superar la ràtio de capacitat instal·lada d’emmagatzematge en relació a la potència de generació de 2 kWh / kW.
 • L’emmagatzematge és susceptible de rebre el 5% addicional en municipis de menys de 5.000 habitants.

LÍNIA 4 
ATENCIÓ: AJUTS PER A PARTICULARS, COMUNITATS DE PROPIETARIS, AUTÒNOMS, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I TERCER SECTOREn aquesta comunicació us volem informar sobre el programa 4 d’incentius, d’aquesta convocatòria i que correspon a:

 • Autoconsum fotovoltaic (amb o sense emmagatzematge en bateries)

*Aprofitem per a explicar que hi ha una altra línia, el programa 5, que correspon a una línia específica per a incorporar emmagatzematges (bateries) a instal·lacions fotovoltaiques existents.

Com a punts més rellevants, destaquem:

 • Dimensionat: En el còmput anual, l’energia elèctrica consumida (del consumidor o consumidors associats) sigui igual o superior al 80% de l’energia generada. A la pràctica vol dir que l’energia elèctrica generada no pot ser superior al consum elèctric incrementat en un 25%.
 • Monitorització: Totes les instal·lacions hauran d’incloure un sistema de monitorització de l’energia elèctrica produïda i del consum energètic, una pantalla en lloc visible (excepte actuacions sector residencial) i accessible a través de dispositiu mòbil.
 • L’IVA serà elegible sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació total o parcial.
 • Les ajudes s’atorgaran amb imports fixes unitaris o mòduls que cobriran parcialment els costos subvencionables. Ajuda total = Mòdul x potència real de la instal·lació en kWp.
 • Es poden rebre ajudes addicionals per eliminació d’amiant en cobertes i instal·lació de marquesines per a les plaques.
 • Son elegibles instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, per exemple una instal·lació que doni servei a diversos equipaments municipals. Amb % d’ajut majors.
 • Els municipis de menys de 5.000 habitants tenen un increment de l’ajut addicional per cada 30 a 55€ el KW (segons potència instal·lada)

Per tant, el % d’ajut final dependrà directament de la potència instal·lada i d’obtenir una oferta a uns preus competitius. Aproximadament i a nivell orientatiu, l’ajut es pot situar entorn al 40% i 50%, millorant considerablement el període de retorn de la inversió. (Cal realitzar el càlcul específic per a cada cas).

L’emmagatzematge en els programes 4 i 5 rebrà un ajut per mòduls segons capacitat d’emmagatzematge:
 • Els mòduls tindran un valor de 140 a 490 €/KWh en funció de la capacitat instal·lada.
 • No es pot superar la ràtio de capacitat instal·lada d’emmagatzematge en relació a la potència de generació de 2 kWh / kW.
 • L’emmagatzematge no és susceptible de rebre ajut addicional en municipis de menys de 5.000 habitants.

Aquí es pot consultar la taula dels ajuts adicionals per repte demogràfic (municipis fins a 5.000 habitants).

 

Sessions informatives👉 https://bit.ly/3vErHD6
Presentació dels ajuts👉 https://bit.ly/3C3EgKn
Accés a l’ICAEN👉 https://bit.ly/3lWTKdE

Per a qualsevol dubte o consulta podeu dirigir-vos a:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel. 972.70.44.99
energia@ripollesdesenvolupament.com

Categories: Actualitat