PRESENTACIÓ I BALANÇ SEMESTRAL DE L’OFICINA D’ATENCIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS

Algunes de les dades més rellevants de l’OAE durant aquest primer semestre del 2018. Antecedents És innegable que hi ha un desconeixement generalitzat referent a les contractacions dels subministraments domèstics bàsics: aigua, llum i gas; els conceptes i dades de les factures són desconeguts per a una majoria que, sense Saber més…