L’ADR REVISA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES MITJANÇANT L’ANÀLISI TERMOGRÀFIC

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Gràcies a la cessió d’una càmera termogràfica s’ha pogut realitzar un anàlisi qualitatiu de quadres i instal·lacions elèctriques.

En motiu de la setmana de l’energia, la Diputació de Girona i el CILMA van cedir una càmera termogràfica a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Les càmeres termogràfiques o tèrmiques són dispositius que a partir de les emissions infraroges dels cossos formen imatges visibles per a l’ull humà. Així, ens permeten veure les diferents temperatures d’una imatge, detectant fugues de calor o fred, o bé sobreescalfament de cables i aparells.

Amb la càmera, els tècnics de l’àrea de gestió energètica han analitzat diferents estances i quadres de diferencials dels ajuntaments que ho han requerit. La càmera ha permès verificar el bon estat dels diversos elements i connexions de les instal·lacions en la majoria de casos. Però també s’han detectat petites incidències, especialment en els quadres elèctrics més antics, com ara desequilibris entre fases en sistemes trifàsics. En equipaments, també ha permès detectar d’una manera ràpida certs aparells elèctrics en funcionament quan no haurien d’estar actius, com ara bombes del sistema de calefacció o equips de so i megafonia.

Amb l’arribada del fred, es programaran revisions de tancaments i aïllaments mitjançant estudi termogràfic per així detectar entrades d’aire fred i pèrdues de calor que suposen un increment important en la despesa energètica.

 

 

Categories: Actualitat