FINALITZAT PROJECTE: NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA GESTIÓ FORESTAL

Publicat per Comunicacio ADR el

Finalitza l’estudi intercomarcal: Noves tecnologies aplicades a la gestió forestal, que ha analitzat com implementar la tecnologia LIDAR en els inventaris forestals a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès amb col·laboració dels corresponents gestors forestals de cada territori.

La tecnologia LIDAR és una tecnologia òptica de teledetecció que mitjançant vols aeris mesura la distància des d’un punt emissor a qualsevol objecte o superfície mediant l’ús d’un làser.

L’estudi inclou un informe d’implementació de la tecnologia LIDAR i l’elaboració dels models estadístics específics per a la realització d’inventaris forestals de boscos de faig, avet, pi roig i pi negre a les comarques participants. Per tal d’analitzar quines són les possibilitats reals d’aquesta tecnologia en territoris de muntanya, el projecte inclou a més, un estudi tècnic comparatiu entre la tecnologia LIDAR i els mètodes d’inventari forestal tradicionals i s’analitza quin diferencial econòmic té la utilització d’una metodologia o altra.

Els resultats determinen que mitjançant l’aplicació del LIDAR es poden predir la densitat, l’altura dominant, la fracció de cabuda coberta, el volum amb escorça, l’àrea basimètrica i altres variables amb errors inferiors al 20%, aconseguint així valors igual o més fiables que amb el mètode d’inventariació forestal clàssic. A més, amb aquesta nova tecnologia, l’anàlisi de 25 parcel·les de camp per estrat pot ser suficient per obtenir resultats fiables, tot i que la xifra exacte és exclusiva de cada zona, depenent de la variabilitat de la forest.

L’anàlisi econòmic ha determinat que la tecnologia LIDAR és viable a partir de 100ha si hi ha un sol estrat i a partir de 350ha si hi ha dos estrats. Per això es recomana la combinació d’aplicació del mètode clàssic i LIDAR per aquelles forests amb un estrat principal, on aplicarem el mètode LIDAR, acompanyat d’estrats més petits on aplicarem el mètode clàssic d’inventariació. A mesura que augmenta la superfície el cost de l’inventari LIDAR disminueix, per superfícies superiors a les 800ha pot arribar a ser un 39% inferior respecte el cost del mètode clàssic.

Pel que fa a la implementació de la tecnologia LIDAR a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Ripollès, s’ha comprovat que presenten unes característiques morfològiques propicies per a l’aplicació dels inventaris LIDAR, ja que la presència dominant del bosc de pi roig i pi negre fa que el nombre d’estrats en molts casos sigui d’un.

L’estudi ha estat subvencionat pel SOC en el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals, coordinat per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès amb suport dels Consells Comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya. El projecte passa a estar a disposició pública i es pot consultar a a les tres entitats promotores i al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.

Categories: Actualitat