L’ESCOLA VEDRUNA I L’INSTITUT ABAT OLIBA PARTICIPEN EN EL PROJECTE “EMPRESA JOVE EUROPEA”

Publicat per Comunicacio ADR el

Alumnes de 3r i 4t d’ESO del Ripollès participen en un projecte d’emprenedoria de cooperatives escolars per abordar de forma transversal totes les competències curriculars.

L’Escola Vedruna i l’Institut Abat Oliba de Ripoll són els dos centres educatius de la comarca del Ripollès que participaran durant aquest any acadèmic en el projecte de cooperatives escolars als centres educatius de les comarques gironines, en el marc del programa Empresa Jove Europea (EJE).

Empresa Jove Europea és un programa de foment de la cultura emprenedora a l’educació secundària, emprant com a metodologia l’eina específica dissenyada per Valnalón (Astúries). En concret, el programa va dirigit a  l’alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres de secundària. Permet abordar de forma transversal totes les competències curriculars exigides als estudiants d’aquesta edat, essent un excel·lent recurs per fomentar la vocació emprenedora entre els joves.

Els objectius específics del projecte es poden resumir a continuació:

  • Proporcionar els coneixements bàsics per a la creació i gestió d’una empresa a través d’una experiència real i pràctica, fomentant l’aprenentatge cooperatiu.
  • Contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques.
  • Fomentar que l’alumne desenvolupi un seguit de coneixements, actituds i habilitats específiques.

Des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR), com a entitat que treballa en el desenvolupament econòmic de la comarca, es veu aquest projecte com una oportunitat per treballar des de la base l’emprenedoria i els seus valors associats conjuntament amb els centres de secundària del territori que voluntàriament s’han adherit a l’esmentat projecte. En aquest sentit, l’ADR proporcionarà el suport tècnic i la col·laboració necessàries per tal que els centres educatius implicats puguin desenvolupar satisfactòriament el seu projecte específic de cooperativa escolar.

Categories: Actualitat