ES CONSTITUEIX LA TAULA AGROALIMENTÀRIA DEL RIPOLLÈS

Publicat per Comunicacio ADR el

El 18 d’abril es va constituir la Taula Agroalimentària del Ripollès proposada per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Tot i que des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès ja s’està treballant amb el sector productiu agroalimentari en la promoció del producte comarcal, es va decidir formalitzar aquestes decisions i crear la Taula Agroalimentària del Ripollès. Es vol tenir una visió compartida i conjunta amb tots els agents del territori, tant privats com públics.

Els objectius d’aquesta Taula són la coordinació, participació i definició dels plans d’acció comarcals i de les estratègies en l’àmbit agroalimentari. Detectar noves necessitats, promoure noves propostes i la transmissió d’informació i coneixement.  I, finalment, el seguiment, la revisió i la priorització de les accions definides al Pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i que se situïn totes les parts implicades en un mateix nivell d’igualtat.

En l’acte, hi havia presents representats de l’àmbit privat i públic, amb coneixement i experiència en aquest sector, i al mateix temps, són complementaris i representen la diversitat del territori (Vall de Camprodon, Vall de Ribes, Baix Ripollès) com també la diversitat del sector i dels productes agroalimentaris. La periodicitat d’aquestes taules serà segons la necessitat de les accions i dels projectes.

En cas de no poder participar en la Taula, es podrà participar al Fòrum Agroalimentari del Ripollès. També estarà format per agents privats i públics, que malgrat no participin a la Taula, tenen un espai informatiu on es donarà compte de  les estratègies i accions que es desenvolupen i s’explicaran les accions previstes. Les trobades dels Fòrum també serviran per captar propostes i l’opinió d’aquells representants que no participin en la Taula Agroalimentària del Ripollès. La periodicitat serà semestral.

dav

Categories: Actualitat