EL MINISTERI COMPRARÀ LES EMISSIONS DE CARBONI NO GENERADES A QUI INSTAL·LI CALDERES DE BIOMASSA A ZONES RURALS DE CATALUNYA

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

El projecte BM-Rural, promogut i coordinat per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb 5 Grups d’Acció Local més (veure taula de sota) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, és un dels 49 projectes de tot l’Estat Espanyol seleccionat dins la convocatòria de Projectes Clima del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 2013.SignaturaClima 2

Els Projectes Clima, promoguts a través del Fons de carboni per a una economia sostenible, estan concebuts per marcar un camí de transformació del sistema productiu espanyol cap a un model baix en carboni. El Fons de carboni per a una economia sostenible (pertanyent al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) és un instrument de finançament climàtic que es concep amb l’objectiu de reorientar l’activitat econòmica cap a models baixos en carboni al mateix temps que es contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per Espanya en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Com a primer pas, l’any 2012 es va acordar adquirir les reduccions generades per 37 projectes Clima (un dels quals el del Leader Ripollès Ges Bisaura*), que evitaran l’emissió de més de 800.000 tones de CO2 equivalent a l’atmosfera entre 2013 i 2017. En l’anualitat 2013 s’adquiriran les emissions de 49 projectes.

Aquest projecte és una ampliació del projecte *ENFO-CO2, atorgat l’any 2012 a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, on només es compraven les emissions del territori Ripollès i del Ges-Bisaura. D’aquesta manera, el ministeri ara també adquirirà les emissions de carboni d’una part dels territoris rurals de Catalunya.

Des del projecte BM-Rural es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, tant en sector públic com en sector privat. És per això que aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa (privada o pública) d’aquests territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d’emetre. Considerant que s’estima una reducció total d’emissions (entre BM-Rural i ENFO-CO2) de 42.651,60 tnCO2, es revertiran fins a 302.826,36 euros als territoris.

Des dels Grups d’Acció Local s’establirà un protocol de priorització de calderes, en cas que la demanda d’accés als fons sigui superior a la prevista, i de tasques a realitzar per tal de poder certificar amb èxit el màxim d’emissions de CO2.

L’Associació actuarà com a part signatària del contracte i com a coordinadora del projecte. Els 5 Grups d’Acció Local adherits recopilaran les dades dels corresponents territoris per a poder tramitar la pertinent compra d’emissions de carboni. Com a ens que donen suport al projecte hi ha adscrits la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

SignaturaClima 1

La signatura del contracte de compra d’emissions de carboni ha tingut lloc aquest matí a la seu del MAGRAMA, a Madrid, entre el Fons de Carboni per una economia Sostenible (FES-CO2) i l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. L’acte ha començat a les 11h del matí amb la signatura dels contractes i, a les 12.30h, s’ha fet la presentació pública dels 49 projectes Clima, amb la presència del ministre Miguel Arias Cañete. Per part de l’Associació hi han assistit el president, Miquel Rovira, i el coordinador, Albert Puigvert. Rovira ha signat el contracte amb la directora general de la Oficina Española del Cambio Climático, Susana Magro.

PresentacioClima

Acollir-se al projecte Clima no solament suposa percebre 7,10 euros per tona de CO2 que no s’ha emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

Per participar-hi, la caldera ha d’haver estat instal·lada amb data posterior a 01 de gener de 2014. En tal cas, només cal posar-se en contacte amb el Grup Leader corresponent, on se l’informarà del passos a seguir.

Per a més informació sobre els projectes clima podeu consultar la seva pàgina web:http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/

RESUM INFORMATIU:

            – Ens coordinador – Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

            – Ens col·laboradors – Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació per al DRI de la zona Nord-Oriental de Catalunya, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, Consorci Alt Urgell – Cerdanya i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

MapaProjecteClimaCatalunya

            – Ens de suport – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Diputació de Girona

            – Ens signatari – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

            – Emissions estimades a reduir – 42.651,60 tn CO2

            – Repercussió econòmica – 302.826,36€

 

Categories: Actualitat