Sector privat

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

3a Lí­nia Estratègica FORMAR I SENSIBILITZAR EL SECTOR TURÍSTIC

   3.1- Jornades de formació ORT: Objectiu Ripollès Turístic

      3.2- Col·laboració amb el sector privat de la comarca

 COL·LABORACIÓ AMB EL SECTOR PRIVAT DE LA COMARCA


Des de l’àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament es vetlla perquè el sector privat disposi de la informació més rellevant en matèria turística.

Més enllà de les ORT, on hi és convocat tot el sector i on es miren de tractar els temes que es consideren més necessaris per a la comarca en cada moment, s’ofereix també assessorament personalitzat pel que fa a les convocatòries de subvencions adreçades al sector turí­stic, i s’orienta a l’hora de demanar ajuts. En equip amb altres àrees del Consorci, com les d’"Emprenadors" o "LEADER", l’assessorament és integral a l’hora d’engegar o millorar un negoci turístic.

Categories: Turisme