Jornades

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

3a Línia Estratègica- FORMAR I SENSIBILITZAR EL SECTOR TURÍSTIC

        3.1- Jornades de formació ORT: Objectiu Ripollès Turístic

        3.2- Col·laboració amb el sector privat de la comarca

 
 

JORNADES DE FORMACIÓ O.R.T.: OBJECTIU RIPOLLÈS TURÍSTIC
 

Aquestes jornades, de caràcter anual, pretenen millorar any a any, la competitivitat de les empreses del sector turístic, permetent als treballadors adaptar-se millor a les noves necessitats, per tal de que el sector turístic pugui ser competitiu i adaptar-se a  a les noves tendències d’aquest sector.

Aquestes jornades són de caràcter anual i es tematitzen sobre un tema, producte concret. Es tracta de jornades que no es poden considerar específicament de formació, en les que pretenem aportar coneixements per estimular, sensibilitzar, informar i donar eines per a implantar noves pràctiques a les empreses. Estimulant i incentivant la participació d’empresaris i treballadors  en aquestes accions, pretenem aconseguir models que afavoreixin l’adaptació, flexibilització, i innovació contínua.

alt

 

 

Categories: Turisme

922 comentaris

Els comentaris estan tancats.