Itinerannia

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

2a LÍNIA ESTRATÈGICA: Fomentar i consolidar la comarca del Ripollès amb la creació de productes turístics

        1- “Terra de Comtes i Abats”, Viatge als Orígens de Catralunya.

        2- “Itinerànnia”, xarxa de senders del Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà.

        3- Centre BTT del Ripollès.

        4- Rutes amb Carruatge pel Ripollès

 

ITINERANNIA:

xarxa de senders Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà

 
ITINERANNIA, EL RECURS

El projecte de senderisme ITINERANNIA, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, s’apunta com a una iniciativa pionera perquè proposa la creació d’una xarxa que connecta els senders, multiplicant exponencialment les possibilitats de gaudi i descoberta del senderista i també les possibilitats de desenvolupament del territori.

És el primer espai senderista de l’Estat que aplica el concepte de xarxa viària en àrees rurals, estructura que permet a l’usuari arribar a qualsevol punt del territori des de qualsevol lloc i moure’s amb absoluta llibertat i total seguretat per la zona. alt

Així mateix, el projecte suposa una de les primeres iniciatives de cooperació territorial en creació de tipologia turística, que es retroalimenta dels actius naturals i culturals de tres àrees que són els principals atractius de visitants del país.

ACCIONS DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA


En aquests moments en que la xarxa està creada es treballa en diverses accions que deriven  del Pla de Comunicació:

 ANY 2008

– Edició d’una guia i mapa cartogràfic 1 50000 amb l’Editorial Alpina (fet any 2008)

– Estudis de mercat: Alemanya, Gran Bretanya, França ( fets any 2008)

– Taules de treball amb els empresaris turístics per la creació de productes turístics per la xarxa de senders (fet any 2008)

– Taules de treball empresaris turístics del Ripolles (creació de productes intercomarcals)  (fet any 2008)

-Taules de treball amb empresaris turístics del Ripollès- la Garrotxa-Alt Empordà

(creació de productes transcomarcals)   (fet any 2008)

-Elaboració dels continguts de la web www.itinerannia.net

-Viatge de familiarització amb empresaris turístics de les tres comarques per la xarxa de senders Itinerannia (novembre 2008)

 

ANY 2009

– Edició de material de difusió: itineraris per la xarxa de senders

– Edició d’un catàleg de productes per tour-operadors i agents de viatge

– Estudi de mercat Noruega i Benelux

– Assistència a fires especialitzades en senderisme: Destination Nature a París

– Campanya de sensibilització per la xarxa de senders Itinerannia ( adreçada a la població local, a l’organització de visites guiades i la formació dels tècnics de turisme)

– Coordinadora projecte Itinerannia a  les tres comarques 

– Viatge de familiarització empresaris turístics de les tres comarques a Escòcia per veure l’experiència i funcionament de la marca d’allotjaments d’acollida al senderista “Welcome Walkers”

– Edició de material de difusió: itineraris per la xarxa de senders i Assistència a fires especialitzades en senderisme: Destination Nature a París no es pressuposten en aquest apartat pq. ja ha estat incloses en els anteriors apartats de promoció i fires.


MANTENIMENT XARXA SENDERS ITINERANNIA

La xarxa de senders al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà té 2.500 km.

La xarxa de senders Itinerannia al Ripollès té 1.100 km. alt

L’èxit i el futur del projecte depèn del manteniment que es faci dels senders (adequació, estassar, netejar…) i de la correcta senyalització, tant horitzontal ( els 1.100 kms de senyalització horitzontal s’han de repintar cada 3-4 anys)

La senyalització vertical ha d’estar en perfecte estat i s’hauran de canviar pals i/o banderoles que es malmetin o sigui objecte d’algun acte bandàlic.

La gestió i contacte per fer arribar les incidències que es detectin es portarà a terme des de la mateixa àrea de turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament.

Quan un ajuntament detecti o rebi una incidència bé d’adequació o de senyalització, tan sols s’ha de posar en contacte amb CRD que és l’ens encarregat de resoldre-ho.

El futur manteniment de la xarxa de senders se n’ocuparà el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, que és l’ens que ens ha adequat i senyalitzat els 1.100kms de senders al Ripollès

 

 

Categories: Turisme