Agroalimentari

Dinamitzem, assessorem i promovem el sector agroalimentari de la comarca com a sector estratègic i de gran valor pel territori.

Oferim els següents serveis:

– Valorització i promoció dels productes agroalimentaris a través de la marca de garantia Producte del Ripollès.

– Gestió i dinamització de la marca de garantia i de l’Associació Producte del Ripollès.

– Assessorament tècnic i econòmic als associats.

– Formació especialitzada i intercanvi d’experiències.

– Suport a la professionalització i innovació.

– Organització d’accions de promoció.

– Suport als agents de la cadena agroalimentària.

– Suport a la nova pagesia: escola de Pastors de Catalunya, espai test, assessorament i acompanyament en el projecte.

Bloc de Receptes

El Ripollès a Taula és el projecte de dinamització del producte local que neix per enfortir els vincles entre els productors i les cuines del territori. Ens estimem la nostra terra i la volem posar a les vostres taules perquè la pugueu gaudir!

La marca de garantia Producte del Ripollès

 El 2005 es va crear l’àrea agroalimentària a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès amb l’objectiu de dinamitzar la potencialitat del sector primari a la nostra comarca. Aquest sector té una estreta relació amb el sector primari (productors), el sector secundari (elaboradors de productes alimentaris) i el sector terciari (hostaleria) i la clau de l’èxit és una coordinació entre tots, de manera que es tanqui un cicle complet des de la producció dels productes, fins al seu bon consum.

Des d’aquesta àrea, l’any 2007, es va coordinar la creació de la marca de garantia “Producte del Ripollès” (pertany a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès) que identifica els productes agroalimentaris produïts i/o elaborats a la nostra comarca. El distintiu de la marca permetrà identificar els productes agroalimentaris del Ripollès davant el consumidor i associar-lo a les seves garanties de qualitat. Està destinada a promocionar la comercialització i la venda aquests productes.

Per formar part d’aquesta marca, cal estar associat a l’Associació Producte del Ripollès. Aquests productes han de passar un control per garantir-ne l’origen i per complir les condicions del Reglament d’ús específic per a cada producte determinat. El control es realitza des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i des dels socis de l’Associació Producte del Ripollès. Només s’etiqueten els productes que han passat el control, que representa una garantia pel consumidor que pot identificar els productes a través del logotip de la marca.

Comprar productes amb la marca de garantia “Producte del Ripollès” garanteix l’origen dels aliments així com una qualitat excel·lent. A més, amb la seva compra es contribueix al desenvolupament de l’economia del nostre territori.

Per més informació:

Telèfon 972704499 

Correu electrònic: info@productesdelripolles.com