5 FEBRER

El producte de proximitat en la restauració: revaloració dels productes del territori en la cuina de muntanya.

21 FEBRER

La marca de garantia Producte del Ripollès: condicions i requisits.

11 MARÇ

Obradors visitables com a dinamitzadors del turisme del territori.

3 ABRIL

Dinamització econòmica en zones de muntanya: networking entre productors i turisme rural .

22 MAIG

La revolució digital i els nous models de negoci .

7 OCTUBRE

La dona la món rural: intercanvi d’experiències del Ripollès .

22 OCTUBRE

Diversificació del sector. Coneguem altres experiències .

11 NOVEMBRE

El mercat de la terra. Una nova manera de gestionar-lo al Ripollès .

+INFO a info@productesdelripolles.com