Des de 2017 s’ha iniciat un Pla contra la Pobresa Energètica. Aquest Pla vol proporcionar una metodologia de treball escalada per implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès, i pivota sobre diferents objectius concrets:

  1. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
  2. Realitzar visites energètiques en diferents llars.
  3. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per a exercir com a punt d’enllaç entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
  4. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars en risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
  5. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les situacions de pobresa energètica.