L’Observatori de Desenvolupament local del Ripollès recopila, organitza, genera i difon informació territorial d’interès per a la presa de decisions, amb l’objectiu principal d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Integra les dimensions estratègica, prospectiva i territorial en els objectius específics d’anàlisi i diagnosi, suport a la planificació i definició i identificació de projectes territorials considerats estratègics.

Totes les dades estadístiques de demografia, societat, qualitat de vida, economia, medi ambient, etc., del Ripollès les podeu consultar en el següent giny facilitat per Idescat: 

PRODUCTES QUE OFEREIX L’OBSERVATORI:

Diagnosi socioeconòmica del Ripollès 2017

Estudis sectorials i monogràfics

Enllaços a organismes que propocionen informació socioeconòmica