PROGRAMA 30 Plus

Subvencions a la contractació de persones majors de 30 anys

 

El Programa 30 Plus està dirigit a persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu. Es prioritzarà la participació de:

 • Persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
 • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

 

Avantatges per a l’empresa:

 • L’empresa pot sol·licitar subvenció pel valor del Sou mínim (SMI 2018, 858,55€) per jornada completa, o la part proporcional en cas de ser jornada parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària). Des de l’Agència podem assessorar en la sol·licitud.
  Contractació mínima de 6 mesos, subvenció fins a 9 mesos. S’ha de comunicar en el moment de la contractació no es permeten pròrrogues. És vàlida qualsevol modalitat contractual.
 • El treballador/a ha de realitzar una formació professionalitzadora associada al perfil de treball (de 20 a 100 hores), aquesta formació es pot fer des de l’empresa. En el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, aquest haurà de ser obligatòriament a temps parcial i també haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació. Des de l’Agència assessorem en el Pla de formació i també podem organitzar-la.
 • Cal signar conveni entre entitat promotora (Agència de Desenvolupament del Ripollès) i empresa contractant, també cal assignar persona de referència (tutor/a) per part de l’empresa.
  Contacte: Gaspar Tarrida Tècnic del Programa 30 Plus Agència de Desenvolupament del Ripollès Tel. 972 70 44 99

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE SF/284/2016, de 24 d’octubre”.