Algunes dades del 2016:

Algunes dades del 2014:

Algunes dades del 2013:

291 persones ateses que estaven buscant feina o es volien formar.

167 persones realitzant una formació.

74 persones han trobat feina.

170 ofertes laborals gestionades que han suposat 203 vacants.

345 empreses prospectades.

72 persones emprenedores assessorades.

17 empreses creades.

12 de 13 espais llogats al centre d’empreses.

22 accions de suport i participació en promoció turística.

60 socis de la marca de garantia producte del ripollès.

28 empreses del ripollès han sol.Licitat ajut LEADER 2016

151,33€ estalvi públic energètic.

 370 persones ateses.

153 d’aquestes persones ateses han trobat feina.

136 ofertes laborals gestionades, traduïdes en 248 llocs de treball vacants.

317 empreses prospectades.

111 persones emprenedores assessorades.

21 empreses creades.

292 persones han participat en cursos de formació ocupacional  o Cicles Formatius.

72 convenis de pràctiques no laborals realitzats per part d’alumnes de diverses formacions.

 

376 persones ateses, que han passat pel dispositiu del Treball a les 7 comarques i pels programes Aturats de llarga duradaJoves per a l’Ocupació PQPI325 persones han completat tot l’itinerari/programa.

618 persones han participat en cursos formatius:

 282 en formació contínua (jornades, tallers, etc.).

 336 en formació ocupacional i cicles formatius.

95 convenis de pràctiques no laborals realitzats.

 154 ofertes laborals gestionades. 

328 empreses prospectades.

159 persones usuàries han trobat feina (de les 325 que han completat tot l’itinerari/programa). Grau d’inserció laboral del 54,6%. 

60 emprenedors assessorats.

7 espais per a emprenedors llogats al Centre d’Empreses del Ripollès.

Més informació: El CRD en xifres 2014 (comparativa xifres 2012, 2013 i 2014)