Portada » Avís legal

Amb la finalitat d’acomplir l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS

Domicili Social: P.I. ELS PINTORS – C. JOAN MIRÓ, 2-4, 17500 RIPOLL

NIF: P1700070D

Telèfon: 972704499

Correu electrònic: consorci@ripollesdesenvolupament.com

Pàgina Web: www.ripollesdesenvolupament.com

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén complir les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la pàgina web.

Tota persona que accedeixi aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des d’aquest lloc web el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquesta pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laboradors de forma activa en la retirada o en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que es notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i aprovat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes natural, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

En virtut del que s’estableix al Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès sota la seva responsabilitat.

Recollida de les dades: L’Agència de Desenvolupament del Ripollès crea un registre d’usuari interessat en els projectes/activitats de l’ Agència de Desenvolupament del Ripollès cada vegada que alguna persona es comunica amb nosaltres i s’interessa per rebre informació sobre l’activitat de la nostra entitat, o bé, participa en accions formatives i/o informatives realitzades per nosaltres.

Responsable del fitxer: Agència de Desenvolupament del Ripollès

Finalitat de les dades: Les dades recollides són utilitzades per l’ Agència de Desenvolupament del Ripollès amb la finalitat d’enviar a les persones interessades informació relacionada amb els projectes/activitats gestionades per l’ Agència de Desenvolupament del Ripollès. Aquestes dades no es comunicaran a tercers sense consentiment previ. I les dades es tractaran sobre la base del seu consentiment o el compliment d’obligacions legals i els interessos legítims de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els serveis de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició en els termes previstos al RGPD i a la seva normativa de desenvolupament adreçant-se a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès amb domicili al P.I. els Pintors – c. Joan Miró, 2-4, 17500 Ripoll indicant la referència “Protecció de Dades”.

  

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació als usuaris.

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. La presència d’enllaços a les pàgines web de  l’Agència de Desenvolupament del Ripollès té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web són titularitat de l’ Agència de Desenvolupament del Ripollès i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.