La comarca del Ripollès ha rebut una subvenció especial per part de la Generalitat de Catalunya, a través del SOC, per pal·liar els efectes patits al territori durant el tancament perimetral ocasionat per la Covid19 durant els mesos de desembre 2020 i gener 2021.

Aquesta subvenció es gestiona directament des del Consell Comarcal del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll.

En el marc del programa hi ha diferents línies d’actuació:

  • Formació.
  • Ajudes a la contractació pública i privada.
  • Ajudes a la contractació d’assessoraments tècnics per a fomentar el desenvolupament de nous eixos econòmics.

Actualment, s’està portant a terme una primera fase del programa que ha permès la contractació de 17 persones desocupades a través dels següents eixos:

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ

Incentivant a entitats i empreses
L’acció de foment de la contractació subjecte al programa del Tancament Perimetral ha servit per incentivar a les empreses  que van patir les conseqüències del tancament perimetral per tal que contractin persones desocupades.

Les entitats i empreses beneficiàries són 11 i entre totes rebran una dotació de 73.149,78 €.

Aquestes empreses estan repartides pel territori:

Les activitats econòmiques de les empreses beneficiàries destaquen principalment les dedicades a l’hostaleria i al comerç al major i al detall .

Plans d’ocupació
L’acció de plans d’ocupació ha suposat la contractació de 6 persones desocupades, una contractació que s’ha portat a terme entre l’Agència de  Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll.

Aquestes persones, que ja han començat a treballar aquest mes de novembre, treballaran durant 12 mesos i ho faran en  el desenvolupament de 3 grans eixos de reactivació:

  • Eix d’energies renovables.
  • Eix socioeconòmic.
  • Eix agroalimentari.

La següent línia d’actuació del programa serà la contractació d’assessoraments tècnics per a fomentar el desenvolupament de nous eixos econòmics.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
empresa@ripollesdesenvolupament.com
Tel. 972.70.44.99  /  606 884 011

Categories: Actualitat