El Pla de Reactivació Socioeconòmica del Ripollès que s’està desenvolupant l’Agència de Desenvolupament del Ripollès és un pla integrat per accions, iniciatives i projectes que tenen com a objectiu prioritari pal·liar els efectes de la crisi sanitària i econòmica a la comarca.

Aquest Pla es divideix en dos grans eixos d’actuació:

  • L’Oficina de Reactivació Socioeconòmica, descentralitzada als municipis de Campdevànol, Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Ripoll.
  • I tot el conjunt d’accions d’eficàcia immediata que s’estan aprovant i es van executant durant aquest any per reactivar socioeconòmicament la comarca del Ripollès.

Dins del marc de les accions que s’estan dissenyant i que en breu es portaran a terme, hem cregut necessari que les iniciatives que s’aprovin cal que hagin estat debatudes i consensuades amb anteriorment pels sectors socioeconòmics del territori.
És per aquest motiu que durant els mesos de gener i febrer des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en coordinació amb el Consell Comarcal del Ripollès i la Unió Intersectorial d’Empresarial del Ripollès, s’han impulsat dotze taules de treball, una per a cada sector econòmic de la comarca, per a facilitar-los informació sobre el projecte i fer-los partícips del procés de decisió de les actuacions del Pla de Reactivació Socioeconòmica.

A través d’aquestes taules els diferents sectors socioeconòmics ens han transmès les seves inquietuds i necessitats, han aportat les seves opinions i finalment n’han sortit designades dues persones portaveus que seran les encarregades de canalitzar aquesta informació a la gran taula multisectorial anomenada “Taula de Reactivació Econòmica”.

La Taula de Reactivació Socioeconòmica serà la gran taula multisectorial formada per les dues persones representants de cada sector socioeconòmic i és allà on es debatrà, decidirà i prioritzarà quines accions s’aprovaran i executaran finalment per a revertir els efectes de la crisi sanitària i econòmica a la nostra comarca. Aquesta gran Taula estarà recolzada i acompanyada per una consultoria estratègica que valorarà i analitzarà les diferents iniciatives.

Actualment ja s’han portat a terme onze de les dotze taules,  la darrera tindrà lloc demà dimecres i serà la taula sectorial referent a la indústria. Les taules constituïdes han estat les referents als sectors de: l’agroalimentària, les infraestructures, l’àmbit social, el comerç, l’àmbit sociosanitari, la formació, el turisme, la construcció-immobiliària, l’àmbit polític, els transports-serveis i l’energia.


Taula Social


Taula sector comerç


Taula sector sociosanitari


Taula sector formació


Taula sector immobiliari


Taula sector transports i serveis a les empreses

Per a més informació podeu adreçar-vos als tècnics de reactivació socioeconòmica de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès:

Marc Pallarès (Tècnic de coordinació del Pla de reactivació econòmica del Ripollès)
Sara de Montagut (Tècnica de coordinació del Pla de reactivació econòmica del Ripollès)
reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com
Tel.972704499
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Pol. Ind. Els Pintors c/Joan Miró 2-4.  17500 Ripoll

 

Categories: Actualitat